The website may be unstable

As a result of an update to our systems the website may be unstable from 4 pm Friday January 31. through 7 am Monday February 3. We apologize for any inconvenience this may cause for you.

 

Kursbetingelser

Kursbetingelser for Standard Online AS.

Påmelding er bindende. Eventuell avmelding må skje skriftlig.

Ved avmelding belastes 20 % av deltakeravgiften, minimum 500 kroner.

Ved avmelding senere enn:

  • 14 dager før arrangementet belastes 50 % av deltakeravgiften
  •  7 dager før arrangementet belastes full deltakeravgift

Betalte plasser kan fritt benyttes av andre fra samme firma. Dette må meldes skriftlig.

Vi tar forbehold om avlysning eller endringer i programmet som måtte skyldes forhold utenfor vår kontroll.

Last updated: 2013-11-05