Vedlegg 2

Vedlegg 2 - Tjenesten Abonnement på web

Dette vedlegget ble sist oppdatert 2013-01-01

Tjenesten sikrer at oppdaterte og gyldige produkter alltid er tilgjengelige. Den gir også mulighet for å abonnere på tilbaketrukne standarder ved behov. Produktene som legges til i tjenesten er øyeblikkelig tilgjengelige når kjøpet er gjennomført. Kjøper velger selv mellom abonnement på emnekategorier (ICS), samlinger eller abonnement satt sammen av enkeltprodukter.  Vi kan tilby både online og offline løsning og mulighet for å abonnere på lenker til standardene som kan legges til i bedriftsinterne dokumenter.  Kjøper kan selv administrere brukere, brukerinformasjon, samt kjøps- og utskriftsrettigheter etter avtale. Kjøpers administrator kan kategorisere standardene, samt utvide innholdet i tjenesten etter behov etter de til en hver tid gjeldende priser og betingelser.

2.1 Etablering og årlig vederlag for teknisk vedlikehold/support av Abonnement på web

Prisen er basert på en kombinasjon av antall samtidige brukere og antall lisensierte produkter i tjenesten. Pris for denne avtalen fremkommer i vedlegg 4.

2.2 Totalt årlig vederlag

Det totale årlige vederlaget for Tjenesten inkl. lisensierte produkter er oppsummert i vedlegg 4.

2.3 Hjelp til tilrettelegging av standarder i tjenesten

Dersom det ønskes kan Standard Online ved oppstart tilrettelegge standarder i tjenesten, eventuelt også gjennomgå lister over tidligere kjøpte standarder for å tilrettelegge disse i tjenesten for kjøper. Dette avtales særskilt og prises etter avtale basert på den til en hver tid gjeldende timepriser.

2.4 Merverdiavgift

Alle priser er oppgitt ekskl. mva.