Vedlegg 3.2

Vedlegg 3.2 - Betingelser for Abonnement på standardsamlinger

Dette vedlegget ble sist oppdatert 2013-01-01

Standardsamlinger er ferdig sammensatte utvalg av viktige standarder innenfor spesifikke emner.

3.2.1 Utskrifter

Det gis mulighet til å skrive ut én kopi av hvert produkt per samtidige brukere av standarder man har i abonnement på standardsamling. Utskrift av enkeltsider, kapitler og lignende av produktet teller som én utskrift. Etter 3. abonnementsår oppdateres abonnementet med 1/3 av utskriftene per år.

Dersom det ønskes ekstra utskrifter utover det antall som er bestemt av antall samtidige brukere kan disse kjøpes med 70 % rabatt på katalogpris.

3.2.2 Offlineløsning

Løsningen gir mulighet for lesetilgang til standardene i samlingen i abonnementet uten å være tilkoblet internett. Standardene i samlingen kan lagres lokalt hos den enkelte bruker. Filen termineres etter 30 dager for å sikre bruk av oppdaterte og gyldige standarder. Standarden i samlingen kan så lastes ned på nytt ved behov. Prisen på denne tjenesten er 10 % av den årlige abonnementsprisen. Velger Kjøper tjenesten Offlineløsning i tillegg til abonnement på web vil det fremkomme i vedlegg 4 med pris.

3.2.3 Direktelenker

Kjøper kan abonnere på lenker til standarder i samlingen i sitt abonnement som kan brukes i Kjøpers interne dokumenter. Lenker som legges i slike dokumenter vil bringe brukerne direkte til standarden. Lenkene er statiske og egner seg i dokumenter som skal vise til en bestemt standard også for ettertiden. Velger Kjøper tjenesten Direktelenker i tillegg til abonnement på web vil det fremkomme i vedlegg 4 med pris.

Skal man lenke til den til en hver tid gyldige standard må man enten oppdatere lenker i interne dokumenter hver gang det kommer en revisjon eller bruke dynamiske lenker. Dynamiske lenker kan vi utvikle på forespørsel etter gjeldende timepris.

3.2.4 Abonnementspris for samlinger

Prisen på standardsamlinger generelt er dynamisk, dvs. at prisen endres når innholdet i samlingen endres. Abonnementspriser vil i avtaleåret baseres på gjeldende listepris for samlingen ved kjøp. Prisen baseres på antall samtidige brukere og forutsetter en avtaleperiode på 2 år etter avtaleinngåelsesåret. Påfølgende år beregnes prisen basert på gjeldende listepris for samlingen per 1. januar.

For NS 3420 samlingene betales en inngangspris basert på antall samtidige brukere og omfanget av samlingen. Påfølgende år betales en fast, årlig vedlikeholdspris.

Årlig abonnementspris for denne avtalen er spesifisert i vedlegg 4.

3.2.5 Prising av utgåtte samlinger i abonnement

Standarder som inngår i samlingen kan abonneres på separat, men samlingen som sådan kan ikke abonneres på som tilbaketrukket. For betingelser se vedlegg 3.1 på www.standard.no/priserogbetingelser.