Vedlegg 3.5

Vedlegg 3.5 - Betingelser for abonnement på produkter fra Thomson Reuters

Dette vedlegget ble sist oppdatert 2013-11-25

Ved motstrid mellom dette vedlegg 3.5 og denne avtalen forøvrig, skal dette vedlegg 3.5 ha prioritet.

Prisen på abonnementet er basert på priser gitt fra Thomson Reuters når abonnementet opprettes.

Tilbud som omfatter leveranser fra Thomson Reuters må aksepteres av Kjøper innen 60 dager for å være gyldig.

Når abonnementet er opprettet kan Kjøper som hovedregel selv legge til andre standarder i abonnementet via Standard Onlines nettbutikk. For prisberegning og betingelser, se vedlegg 3.1.

Følgende varekategorier kan leveres fra Thomson Reuters:

Varekategori Utgiver Spesielle betingelser
ACI American Concrete Institute Må forhåndsgodkjennes
AGA American Gas Association  
AiAG Automotive Industry Action Group  
API American Petroleum Institute  
AS Australian Standards  
ASCE American Society of Civil Engineers  
ASM ASM International  
ASME American Society of Mechanical Engineers  
ASME BPVC American Society of Mechanical Engineers Boilers and Pressure Vessel Code Må godkjennes årlig av utgiver.
AWS American Welding Society  Building Block
BSI British Standards Institute Building Block
CAN/CGSB Canadian General Standards Board  
CFR US Government Code of Federal Regulations  
CGA Compressed Gas Association  
CSA Canadian Standards Association  
HI Hydraulic Institute  
IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers Ved mer enn 50 standarder må godkjenning innhentes fra utgiver
MSS Manufacturers Standardization Society  
NACE National Association of Corrosion Engineers  
NFPA National Fire Protection Association Høyere multiplikator for samtidig bruk.
PIP Process Industry Practices  
SMACNA Sheet Metal and Air Conditioning Contractors National Association  

En oppdatert oversikt over varekategorier vil til en hver tid finnes oppdatert på www.standard.no/priserogbetingelser.  Eventuelle unntak i mulighet for å oppdatere kategoriene via nettbutikken fordi de krever årlige avtaleoppdateringer eller annen spesialavtale vil også finnes der.

Hvis Standard Onlines avtale med Thomson Reuters sies opp vil Kjøper bli varslet så snart som mulig, og senest innen 30 dager fra oppsigelse. Det vil da ikke være mulig å oppdatere abonnementet med nye standarder fra Thomson Reuters, men eksisterende leveranse vil bli oppdatert og vedlikeholdt i inntil 16 måneder fra Kjøper mottok varslet.

Betalingsmislighold knyttet til kjøp av produkter fra Thomson Reuters er fra forfallsdato på faktura og så lenge betalingsmisligholdet vedvarer.

Tilgjengelighetsbestemmelsen i avtalens vedlegg 1, punkt 1.3 gjelder ikke for kjøp og nedlasting av leveranser fra Thomson-Reuters.