Vedlegg 4

Vedlegg 4 - Totalt vederlag for avtalen, avtalens pris for valgt produkt.

Dette vedlegget gjelder fra 2012-01-01

For abonnement på standarder beregnes første års vederlag forholdsmessig basert på hvor stor del av året som gjenstår når tjenesten begynner. Samme beregning legges til grunn når tjenesten i løpet av året utvides med et antall standarder eller antall brukere. For standardsamlinger og eBok er prisene per år faste, uavhengig av når på året avtalen tegnes. For eBlanketter betaler man for antall blanketter uavhengig av når på året de legges inn i abonnement på web. Alle priser er oppgitt eksklusiv merverdiavgift.

Vedlegg 4 vil bestå av pris på avtalen på det tidspunkt den er inngått, avhengig av hvilke produkter/tjenester som inkluderes.