Vedlegg 6

Vedlegg 6: Tekniske spesifikasjoner og krav for tjenester levert av Standard Online AS.

Dette vedlegget ble sist oppdatert 2013-01-01

1. Generelt

Standard.no har som mål å følge etablerte web standarder (W3C XHTML 1.0) og andre standarder så langt det er mulig. Web-sidene fungerer i de fleste nettlesere, men blir testet i de to siste versjonene av Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera og Safari.  Ingen 64 bits versjoner av noen nettlesere støttes på nåværende tidspunkt, grunnet manglende versjoner av Adobe Reader.

Adobe Reader må benyttes for alle våre tjenester. Ingen annen PDF-leser kan benyttes. Mange av våre tjenester som ebok, eblanketter, abonnement på web og nedlasting for utskrift krever Adobe Reader på klientsiden. Dette er den eneste PDF-leser vi godkjenner til bruk for våre tjenester. Dette på grunn av at vi benytter DRM verktøy fra Adobe. 

2. Standard.no websider

Web sidene fungerer i de fleste nettlesere, men blir testet i de to siste versjonene av Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera og Safari.

3. Abonnement

Adobe Reader 9.x eller høyere må benyttes til å lese og skrive ut våre standarder. Grunnen er at våre standarder er DRM-beskyttet gjennom verktøy fra Adobe, noe andre PDF-lesere ikke har støtte for. Abonnement fungerer i de fleste nettlesere som støtter Adobe Reader.

4. Min side, nedlasting og utskrift av enkeltkjøp

Adobe Reader 9.x eller høyere må benyttes til å lese og skrive ut våre standarder. Grunnen er at våre standarder er DRM-beskyttet gjennom verktøy fra Adobe, noe andre PDF-lesere ikke har støtte for. Min side fungerer i de fleste nettlesere som støtter Adobe Reader.

5. eBlanketter

Krever Adobe Reader 9.x eller høyere.  eBlanketter blir testet og fungerer best med de to siste versjonene av Internet Explorer og Firefox. Andre nettlesere kan benyttes, men vi kan ikke garantere at de vil fungere grunnet manglende JavaScript-støtte.  I Chrome og Safari må den innebygde PDF-leseren deaktiveres og Adobe Reader 9.x eller høyere benyttes.

6. eBok

Fungerer i de fleste nettlesere, men blir testet i de to siste versjonene av Internet Explorer, Firefox, Opera, Chrome og Safari. Adobe Reader 9.x eller høyere.

7. Diverse

a. Skrivere
Standardene våre fungerer med de fleste skrivere og kopimaskiner. Det som kan skje er at skriveren prøver og “rippe”, dvs. endre kvalitet på utskrift av våre standarder for å få høyere utskriftskvalitet. Man kan da oppleve at enkelte tegn og tabeller blir rare på grunn av at skriveren ikke har installert den fonttypen den skal benytte. Løsningen er å installere korrekt font på skriveren (vanskelig å finne uten korrekt verktøy) eller prøve en annen driver, f.eks. PCL. En løsning som alltid fungerer er å skrive ut som bilde (image).  Problemet gjelder spesielt PostScript skrivere.  Å prøve en annen skriver er også en mulighet.

b. Proxy servere
Det anbefales ikke å benytte Proxy server på http://www.standard.no, http://standard.no, https://www.standard.no, http://eblanketter.standard.no og https://rms.standard.no

c. Brannmur
Brannmur må åpnes for toveis trafikk. Spesielt gjelder dette http://eblanketter.standard.no og https://rms.standard.no. Disse tjenestene benyttes til henholdsvis blankettutfylling og visning av standarder. Brukeren er selv ansvarlig for å åpne egen brannmur for at tjenesten skal fungere.

d. Nettilgang
Alle våre tjenester krever at brukeren har internett-tilgang dersom ikke annet spesifikt er nevnt for en konkret tjeneste, og regulert i andre salg- og leveransebetingelser enn sluttbrukerlisensen.

e. Programvareoppdateringer av nettlesere og Adobe Reader
Vi anbefaler våre kunder jevnlig å installere de siste oppdateringer av nettleser og Adobe Reader. Dette for å være oppdatert med hensyn til feilrettinger og sikkerhet fra programvareleverandøren. Alle våre systemer blir testet og godkjent på de to siste versjonene av programvaren.  På eldre versjoner garanteres det ikke at all funksjonalitet fungerer. Tilfredsstillende funksjon av våre løsninger forutsetter korrekt programvareoppdatering, og vi kan ikke ta ansvar for evt. Feiloppdateringer av ekstern programvare som benyttes for våre systemer. Vi vil være behjelpelig med veiledning i arbeidet med å lokalisere feilen dersom våre systemer ikke fungerer med godkjent installert programvare.