menn med vernebriller
Foto: Nicolas Tourrenc

Arbeidsmiljø

Mange av standardene på området arbeidsmiljø er utarbeidet for å konkretisere krav i arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter.

Den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO har starter arbeid med å lage en ny internasjonal standard for krav til styringssystem for arbeidsmiljø, ISO 45001. Den skal overta etter den britiske OHSAS 18001 som også er mye brukt i Norge.

Området arbeidsmiljø i Standard Norge omfatter standarder for

 • personlig verneutstyr
 • ergonomi
 • arbeid i tau
 • maskinssikkerhet
 • løfteinnretninger og utstyr
 • styringssystemer for arbeidsmiljø
 • aktustikk og støy (eget fagområde)

Internasjonale krav til arbeidsmiljø
Den nye internasjonale standarden for arbeidsmiljø vil omhandle temaer som

 • å identifisere interne og eksterne forhold som påvirker arbeids­miljøet
 • risikovurderinger
 • politikk og mål for arbeidsmiljø
 • bestemmelse av hvilke prosesser som er nødvendige i arbeids­miljøarbeidet og hvordan disse kan virke sammen
 • ressursbehov
 • planlegging og gjennomføring av tiltak, og evaluering av disse

Standarden for arbeidsmiljø kommer også til å stille krav om kontinuerlig oppfølging av arbeidsmiljøarbeidet og forbedringsaktiviteter.

Bred internasjonal interesse og deltakelse
Foreløpig har 54 medlemsland meldt seg som deltakere i arbeidet. Det er etablert en avtale mellom ILO (den internasjonale arbeids­takerorganisasjonen) og ISO som skal regulere ILOs rolle i dette arbeidet. For mange av de norske interessentene var det viktig å få en slik avtale på plass.

Norsk deltakelse i det internasjonale arbeidsmiljøarbeidet
Norge deltar med flere eksperter i den internasjonale standardise­ringskomiteen som skal utarbeide denne nye standarden. Standard Norge har etablert en speilkomité for arbeidet, SN/K 551 Styrings­system for arbeidsmiljø. Leder er Berit Sørset fra Norsk Industri.

Kontaktpersoner

Guri Kjørven: Personlig verneutstyr, Styringssystem for arbeidsmiljø
Prosjektleder
67 83 86 41 / gkj@standard.no

Helen Johansen Blanco: Ergonomi
Prosjektleder
67 83 86 77 / hjb@standard.no

Iiris Turunen-Rindel: Akustikk og støy
Prosjektleder
67 83 86 74 / itr@standard.no

Inger Jakobsen
Ass. markedssjef
ija@standard.no

Kjøpsinformasjon

67 83 87 00
salg@standard.no
Nettprat med salg

Utvalgte standarder