NS-EN 1992 Eurokode 2: Prosjektering av betongkonstruksjoner

Eurokode 2 gjelder for prosjektering av bygg- og anleggskonstruksjoner i uarmert, armert og spennarmert betong. Den er i samsvar med prinsipper og krav for konstruksjoners pålitelighet gitt i NS-EN 1990 Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner. Alle delene av NS-EN 1992 har egne nasjonale tillegg (NA) med nasjonale bestemmelser.

Realfagsbygningen, NTNU

Eurokode 2 gir krav til betongkonstruksjonens kapasitet, brukbarhet, bestandighet og brannmotstand. Andre krav, for eksempel til varmeisolasjon eller lydisolasjon, er ikke gitt.

NS-EN 1992 har følgende deler:

 • 1-1: Allmenne regler og regler for bygninger
 • 1-2: Brannteknisk dimensjonering
 • 2: Bruer
 • 3: Siloer og beholdere

Eurokode 2 brukes sammen med:

 • NS-EN 1990 Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner
 • NS-EN 1991 Eurokode1: Laster på konstruksjoner
 • Harmoniserte europeiske standarder for byggevarer som er aktuelle for betongkonstruksjoner
 • NS-EN 13670 Utførelse av betongkonstruksjoner
 • NS-EN 1997 Eurokode 7: Geoteknisk prosjektering
 • NS-EN 1998 Eurokode 8: Prosjektering av konstruksjoner for seismisk påvirkning
 • Andre aktuelle standarder

Andre standarder
NS-EN 13670 er en felles europeisk standard for utførelse av betongkonstruksjoner. Materialet betong er dekket av NS-EN 206-1. Det finnes i tillegg en rekke felles europeiske standarder på ulike anvendelsesområder som for eksempel betongrehabilitering (NS-EN 1504) og sprøytebetong (NS-EN 14487). I tillegg eksisterer det produktstandarder for ulike typer prefabrikkerte betongprodukter (NS-EN 13369). Alt-i-alt finnes det mer enn hundre standarder på betongområdet.

Figuren under viser hierarkiet av standarder som benyttes for å oppfylle myndighetenes krav til sikkerhet for betongkonstruksjoner.

Modell over standarder for betongkonstruksjoner

Sist oppdatert: 2014-01-20