NS-EN 1995 Eurokode 5: Prosjektering av trekonstruksjoner

Eurokode 5 gjelder for prosjektering av bygg- og anleggskonstruksjoner av tre eller trebaserte produkter . Den er i samsvar med prinsipper og krav for konstruksjoners pålitelighet gitt i NS-EN 1990 Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner.Alle delene av NS-EN 1995 har egne nasjonale tillegg (NA) med nasjonale bestemmelser.

Flisa bru

Eurokode 5 gir krav til trekonstruksjoners kapasitet, brukbarhet, bestandighet og brannmotstand. Andre krav, for eksempel til varmeisolasjon eller lydisolasjon, er ikke gitt.

NS-EN 1995 har følgende deler:

  • 1-1: Allmenne regler og regler for bygninger
  • 1-2: Brannteknisk dimensjonering
  • 2: Bruer

NS-EN 1995 brukes sammen med:

  • NS-EN 1990 Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner
  • NS-EN 1991 Eurokode 1: Laster på konstruksjoner
  • Harmoniserte europeiske standarder for byggevarer som er aktuelle for trekonstruksjoner
  • NS-EN 1998 Eurokode 8: Prosjektering av konstruksjoner for seismisk påvirkning
  • Ande aktuelle standarder

Ande standarder
Det finnes felleseuropeiske standarder for konstruksjonstre (NS-EN 14081-1), limtre (NS-EN 14080), forbindelsesmidler og enkelte produkttyper.

Figuren under viser hierarkiet av standarder som benyttes for å oppfylle myndighetenes krav til sikkerhet for trekonstruksjoner.

Model over eurokoder for trekonstruksjoner

Sist oppdatert: 2014-01-20