NS-EN 1999 Eurokode 9: Prosjektering av aluminiumkonstruksjoner

Eurokode 9 gjelder for prosjektering av bygg- og anleggskonstruksjoner i aluminium. Den er i samsvar med prinsipper og krav for konstruksjoners pålitelighet gitt i NS-EN 1990 Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner.Alle delene av NS-EN 1999 har egne nasjonale tillegg (NA) med nasjonale bestemmelser.

Breivika videregående skole, Troms

Eurokode 9 gir krav til aluminiumskonstruksjoners kapasitet, brukbarhet, bestandighet og brannmotstand. Andre krav, for eksempel til varmeisolasjon eller lydisolasjon, er ikke gitt.

NS-EN 1999 har følgende deler:

  • 1-1: Allmenne regler
  • 1-2: Brannteknisk dimensjonering
  • 1-3: Utmattingspåkjente konstruksjoner
  • 1-4: Konstruksjoner av kaldformede tynnplateprofiler
  • 1-5: Skallkonstruksjoner

NS-EN 1999 brukes sammen med:

  • NS-EN 1990 Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner
  • NS-EN 1991 Eurokode 1: Laster på konstruksjoner
  • Harmoniserte europeiske standarder for byggevarer som er aktuelle for aluminiumskonstruksjoner
  • NS-EN 1090 Utførelse av stålkonstruksjoner og aluminiumkonstruksjoner
  • Andre aktuelle standarder

Andre standarder
NS-EN 1090-3 er en felleseuropeisk standard for utførelse av aluminiumskonstruksjoner.

Sist oppdatert: 2014-01-20