bygning eksteriør
Foto: ScanStockPhoto

Konstruksjonsteknikk

Konstruksjonsteknikk dreier seg om prosjektering av konstruksjoner, utførelse av konstruksjoner, og materialer og produkter til bruk i konstruksjoner. Det er et betydelig antall standarder på konstruksjonsområdet. Vi er i en fase hvor de nasjonale standardene etter hvert har blitt faset ut og erstattet av felleseuropeiske standarder.

Fra byggingen av operaen (foto: Veidekke)For prosjekteringsområdet har vi fra perioden 2008 til 2010 fått nye felleseuropeiske standarder for prosjektering av konstruksjoner; Eurokoder. På en del avgrensede områder har de nasjonale tilleggsbestemmelser, og de norske tilleggsbestemmelsene skal benyttes i Norge. Tilsvarende nasjonale tilleggsbestemmelser finnes også i de andre europeiske landene.

I Norge har vi i de siste årene fått egne standarder for utførelse av betong NS-EN 13670 + NA og stålkonstruksjoner NS-EN 1090. Begge disse er felleseuropeiske standarder. I tillegg finnes det også felles europeiske standarder for utførelse av ulike typer geotekniske arbeider.

Konstruksjonsmaterialene dekkes av et stort antall standarder. Disse er i all hovedsak felleseuropeiske standarder.

Europeiske standardiseringskomiteer
De viktigste europeiske standardiseringskomiteene på konstruksjonsområdet er:

  • CEN/TC 250 for alle Eurokodene
  • CEN/TC 104 for betong, materialer og utførelse
  • CEN/TC 135 for utførelse av stålkonstruksjoner

Det meste av arbeidet som foregår i disse komiteene i dag er forberedelser til framtidig oppdatering og revisjon av standardene. Dette for både å holde dem faglig ajour, inkludere nye materialer og metoder, og forbedre dem som hjelpemiddel for brukerne.

Eurokodene kan du lese mer om på www.eurokoder.no.

Kontaktpersoner

Steinar Leivestad
Prosjektleder
67 83 86 46 / sle@standard.no

Ingvild G. Mathisen
Markedssjef
igm@standard.no

Kjøpsinformasjon

67 83 87 00
salg@standard.no
Nettprat med salg

Utvalgte standarder