Togskinner ved boligområde
Foto: Nicolas Tourrenc

Vibrasjoner

Standardiseringen på vibrasjoner omfatter terminologi, målinger av vibrasjoner i bygninger, vibrasjonsklassifisering av bygninger, vibrasjonspåvirkning på mennesker, målinger i ytre miljø, på arbeidsplasser, prøving av utstyr og vern mot vibrasjoner. Målinger utføres for kontroll av bygningstekniske vibrasjonsforhold, krav til arbeidsmiljø og ytre miljø i nasjonale forskrifter og regelverk.

Standardiseringen foregår nasjonalt, globalt (ISO) og i Europa (CEN). Den nasjonale standardiseringen omfatter hovedsaklig utarbeidelse av standarder som er utviklet for kontroll av krav i nasjonale forskrifter og regelverk innen bygningstekniske forhold og ytre miljø. Den viktigste standarden som er tilknyttet byggteknisk forskrift er vibrasjonsklasser for bygninger, NS 8176. Den inneholder også en målemetode for vibrasjoner fra landbasert transport. Hvordan målingene utføres, er avgjørende for hva slags grenseverdier for vibrasjoner man skal ha i praksis.

Oppfølging i Norge av det nasjonale, europeiske og internasjonale arbeidet utføres i samråd med den norske speilkomiteen for vibrasjoner og støt (SN/K 002).

Europeiske standarder
Måling og vurdering av vibrasjoner i arbeidsmiljø i henhold til krav i nytt regelverk er i fokus både i Norge og i Europa. Dette henger sammen med utarbeidelse og revisjon av EU-direktiver. Aktuelle europeiske standarder for helkroppsvibrasjoner og hånd-armvibrasjoner er utgitt på norsk.

Den europeiske standardiseringen innenfor vibrasjoner er konsentrert om vibrasjonspåvirkning på mennesker. Dette er komiteen CEN/TC 231 sitt ansvarsområde. Standarder som utarbeides i ISO, adopteres også i stor grad av CEN. Det er aktiv norsk deltakelse i mange arbeidsgrupper på vibrasjonsområdet.

Internasjonale standarder
Den internasjonale standardiseringen innenfor vibrasjoner er konsentrert om:

  • Mekaniske vibrasjoner og støt (ISO/TC 108)
  • Vibrasjoner på maskiner, kjøretøy og konstruksjoner (ISO/TC 108/SC 2)
  • Krav til vibrasjonsmåleutstyr (ISO/TC 108/SC 3)
  • Vibrasjonspåvirkning på mennesker (ISO/TC 108/SC 4)
  • Maskinvibrasjoner og maskinovervåkning (ISO/TC 108/SC 5).

Norske eksperter deltar i mer enn 15 arbeidsgrupper i ISO på vibrasjonsområdet.

Norge har dessuten observatørstatus i en underkomité:

  • Vibrasjon og støt genererende utstyr (ISO/TC 108/SC 6).

Det er ingen aktiv deltakelse i arbeidsgrupper på dette fagområdet.

Standarder for maskinovervåking og vibrasjoner på maskiner utarbeides hovedsaklig i komiteen ISO/TC 108 og dens underkomiteer. Standardene inneholder målemetoder med beskrivelse av instrumentering, innsamling, prosessering og presentasjon av data, analyser, diagnostikk og prognostikk, mv. ISO-standarder blir også brukt som referansestandarder i henhold til maskindirektivet. Når en ISO-standard vedtas og samtidig utgis som en mandatert europeisk standard (EN ISO) får den et europeisk tillegg med henvisning til relaterte direktiver og krav.

Lenke til oversikt over harmoniserte standarder.

Kontaktpersoner

Iiris Turunen-Rindel
Prosjektleder
67 83 86 74 / itr@standard.no

Ingvild G. Mathisen
Markedssjef
67 83 86 69 / igm@standard.no

Kjøpsinformasjon

67 83 87 00
salg@standard.no
Nettprat med salg

Utvalgte standarder