Alarmsystemer
Foto: IEC

Alarmsystemer

Sikkerhet og trygghet for personer og sikring av verdier er en svært viktig del av vårt samfunn. Det finnes en rekke gode produkter og løsninger på markedet for å dekke dette behovet fra ulike leverandører.

For å få en enhetlig terminologi, struktur, tekniske egenskaper når det gjelder elektrisk sikkerhet, integrasjon mot andre systemer, sikker drift, testparametere og kriterier for deteksjon, alarm, osv er det viktig med standarder. TC 79 i Cenelec og dens norske komite NK 79 arbeider med harmonisering av internasjonale og europeiske standarder innen hele dette fagområdet.

NEK NK 79 Fagfelt dekker følgende systemer

  • Innbrudds- og overfallsalarmanlegg
  • Brannalarmanlegg
  • Adgangskontrollanlegg
  • Sosial / trygghetsalarmsystemer
  • Kameraoveråking , ITV
  • Alarmstasjoner
  • Andre alarm- og overvåkningssystemer (for eksempel personlig eller bagasje  
    screening
  • Integrering mot Sentral Driftskontrollanlegg

Kontaktpersoner

Stein Klevan, fagsjef
67 83 31 08 / stein.klevan@nek.no

Utvalgte standarder