Julemat
Foto: Opplysningskontoret for kjøtt

Matsikkerhet

Det er et stadig økende fokus på matens kvalitet og på matsikkerhet. Den enkelte forbruker blir stadig mer bevisst, og stiller krav til kvalitet og sikkerhet, i tillegg til informasjon om blant annet ingredienser og opprinnelse. Standardiseringen innenfor matområdet dreier seg om alt fra prøvningsmetoder for å sikre trygg mat, matvareemballasje og sporbarhet. Dette er et viktig område som angår mange, og internasjonalt er det stor aktivitet i standardiseringsarbeidet.

Hvorfor matstandarder?
Vi ønsker alle å være trygge på at den mat vi spiser og det fôret som gis til dyrene våre er uten skadelige forurensninger og tilsetninger. Standardiserte prøvningsmetoder spiller en viktig rolle bl.a. i forbindelse med myndighetskontroll, produsentenes egenkontroll og ved handel med matvarer. For norsk eksport og import av matvarer er det viktig at det blir brukt internasjonalt standardiserte metoder, slik at analyseresultatene anerkjennes uansett hvilket land målingene utføres i.

Det er også med på å øke tilliten til mat- og drikkevarer, ved at samme framgangsmåte for å vurdere matkvalitet, sikkerhet og effektivitet brukes verden over. Det utarbeides både horisontale metoder, dvs. metoder som kan anvendes på en lang rekke matvarer, og spesifikke metoder for forskjellige grupper av matvarer f. eks. melk, kjøtt, kornprodukter og fôr.

Hvordan lages matstandarder?
Standardene utvikles i samarbeid med brukerne, som bidrar med ekspertise og finansiering. Dette kan være bedrifter, bransjeorganisasjoner, utdanningsinstitusjoner, forskningsmiljøer, norske myndigheter, forbrukere og andre interesseparter.

Ved å delta i standardiseringsarbeid, kan man aktivt påvirke innholdet i kommende matstandarder, både globalt og i Europa.

Internasjonal standardisering og norsk innsats
Både ISO og CEN har en rekke internasjonale standardiseringskomiteer innenfor landbruk og mat. Det er bred deltakelse og høy aktivitet i disse komiteene. Standardisering på landbruks- og matområdet er noe som angår oss alle, også i Norge.

Det har likevel vist seg vanskelig for Standard Norge å få finansiert norsk deltakelse og aktivitet på matområdet. Standard Norge har derfor hatt lavere aktivitet innenfor landbruk og mat de siste årene.

Halal-kjøtt
Ett arbeid som derimot pågår, med norsk deltakelse internasjonal og egen nasjonal speilkomite, er standardisering av halal-kjøtt.

CEN, den europeiske standardiseringsorganisasjonen, har tatt initiativ til arbeidet, som omfatter hele prosessen fra foring av dyr til ferdig produkt i butikken.

Det er opprettet en egen komité, CEN/TC 425 Halal food, som skal stå for standardiseringsarbeidet. Det er den tyrkiske og den østerrikske standardiseringsorganisasjonen som leder arbeidet, og Norge deltar aktivt i prosjektet. I tillegg deltar også representanter fra Nederland, Belgia, Sveits, Storbritannia, Spania og Frankrike.

Når dette europeiske standardiseringsarbeidet er klart, og en europeisk standard er ferdig, vil den bli implementert i Norge som en Norsk Standard.

Andre aktuelle komiteer knyttet til mat
CEN/TC 194 Redskaper i kontakt med mat
CEN/TC 275 Matanalyse- horisontale metoder
CEN/TC 387 Matdata
ISO/TC  034 Matvarer

Kontaktpersoner

Helen J. Blanco
Prosjektleder
67 83 86 41 / hjb@standard.no

Inger Jakobsen
Ass. markedssjef
67 83 86 91 / inj@standard.no 

Kjøpsinformasjon

67 83 87 00
salg@standard.no
Nettprat med salg

Utvalgte standarder