Geografisk informasjonssystemer og ITS

På transport- og veisysteminformatikksiden er standardene viktig for kollektivtransport, utrykningstransport, automatisk kjøretøyidentifisering, elektronisk avgiftsinnkreving, flåtestyring, veitrafikkdata, sikkerhet osv.

Området inkluderer arbeidet i tilknytning til to norske komiteer: SN/K 175 – Transport- og veisysteminformatikk og SN/K 176 – Geografiske informasjonssystemer. Begge komiteene arbeider mot CEN- og ISO-komiteer, og Norge er aktivt med i en rekke prosjekter.
 
Standardene blir bl.a. brukt i applikasjoner som er kompatible med Nasjonal Vegdatabank (NVDB).

Geografiske tjenester er viktig for vår infrastruktur. Standardene er nødvendig for å laste opp data og inngår i den europeiske infrastrukturen, som ivaretas gjennom INSPIRE-direktivet i EU.

Standardisering er en integrert del i "Lov om infrastruktur for geografiske informasjon" (Geodataloven), som ble iverksatt høsten 2010. Standardene danner fundamentet i nettjenestene, for dokumentasjon om data og tjenester, og sikrer kvalitet på tjenestene. Standardene er således også viktig for alle parter i Norge Digitalt, som er samarbeid mellom virksomheter som har ansvar for å fremskaffe stedfestet informasjon og/eller som er store brukere av slik informasjon.

Norge har en tradisjon og forhistorie med å utvikle standarder på nasjonalt nivå. Vi har vært opptatt av å flytte vår kompetanse til det internasjonale nivået, og få videreføre og videreutvikle denne erfaringen i det europeiske og internasjonale arbeidet.

Sekretariatet for ISO/TC 211 Geographic information/Geomatics er i Standard Norge.


Mer om SN/K 175 Transport- og veisysteminformatikk

Mer om SN/K 176 Geografiske informasjonssystemer

Kontaktpersoner

Bjørnhild Sæterøy
Prosjektleder
67 83 86 71 / bjs@standard.no

Kjøpsinformasjon

67 83 87 00
salg@standard.no
Nettprat med salg

Utvalgte standarder