Helseinformatikk

Standardiseringsarbeidet innenfor helseinformatikk foregår både på europeisk, nasjonalt og globalt plan. Standard Norge har en egen komité på området.

I den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN har de etablert komiteen TC 251 Health Informatics og i den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO heter komiteen TC 215 Health Informatics. Disse komiteene har et nært samarbeid med en rekke internasjonale organisasjoner som har aktiviteter innenfor standardisering. De er organisert i et "Joint Executive Council" (JEC)  som i noen grad avtaler framdrift, arbeidsfordeling, tyngden på satsingen osv.

Ved siden av standardiseringskomiteene har flere europeiske prosjekter arbeidet med IKT-løsninger for helse, sosial og velferdsområdet. Til en viss grad er det slik at dette vil være i grenselandet mellom IKT, personidentifikasjon, personvern og sikkerhet.

Størrelsen og kompleksiteten for helseinformatikksystemene som er i bruk i dag, fører til at mange allmenne problemstillinger fra andre standardiseringskomiteer tas inn i helsesektoren.

Eksempler er virksomhetsarkitektur, sikkerhet, sosiale medier, nettskyanvendelser, åpen tjenestearkitektur og utlisensiering.

Leder for den norske komiteen for helseinformatikk er Torbjørn Nystadnes i Helsedirektoratet.

Les mer om SN/K 120 Helseinformatikk.

Kontaktpersoner

Knut Lindelien
Prosjektleder
67 83 86 49 / kli@standard.no

Jacob Mehus
Markedsdirektør
67 83 86 69 / jme@standard.no

Kjøpsinformasjon

67 87 83 00
salg@standard.no
Nettprat med salg

Utvalgte standarder