detalj nettbrett
Foto: Fotogruppa ved Sollerudstranda skole

IKT grunnlagsstandarder

Grunnlagsstandarder benyttes vanligvis som begrep på standarder som lages innenfor de offisielle standardiseringsorganisasjonene. En grunnlagsstandard skal korrekt og fullstendig definere funksjonene som inngår i et standardisert objekt.

Grunnstandardene er dermed ikke alltid entydige for eksempel ved samsvarsprøving. Tekniske løsninger som bygger på de samme standardene, er ikke alltid like, og det kan da oppstå problemer. Det kjenner vi fra blant annet fra datakommunikasjon. Da er det om å gjøre å definere utfallsrommet for funksjoner (funksjonsstandarder). Her spesifiseres hvilke opsjoner som skal gjelde for en type anvendelse.

Området for IT-standardisering er stort. Det omfatter alt fra datakoding, tegnsett, strekkoder, grafikk- eller mediaformater til overføringsprotokoller, overensstemmelse om informasjonsreduksjon ved overføring, hvordan en programmerer, utformer programmeringsomgivelser, tilrettelegger systemutvikling, kobler utstyr, lagrer, presenterer eller sikrer informasjon eller sørger for tilgjengelighet til løsninger. Og alt foregår i en virkelighet der  dobbel kapasitet til halvert pris stadig er gjeldende på slikt som lagring, prosessorytelse eller overføring.

Norsk komité dekker internasjonalt arbeid
Den norske komiteen SN/K 163 Grunnlagsstandarder IKT dekker den overordnede strategi i den internasjonale komiteen ISO/IEC JTC 1 Information Technology og den europeiske standardiseringsorganiasjonen CEN sitt IKT-arbeid.

Standard Norge deltar i en rekke underkomiteer til ISO/IEC JTC 1. Komiuteen har utarbeidet 2 675 standarder, og arbeidsprogrammet omfatter nærmere 650 prosjekter.

ISO/IEC JTC 1 har samarbeidsavtaler med flere organisasjoner (liaisonavtaler). Det er komiteens ansvar å avgjøre tilfeller hvor underkomiteer kan ha interesser for samme område, setter reglene for arbeidet, følge opp framdriften av arbeidsprogrammet, innstille på hvilke standarder som skal være fritt tilgjengelige og vurderer nye faglige områder for standardisering.

Komiteen har et årlig plenarmøte, og i tillegg holdes det ulike-ad-hoc-møter og spesialgruppemøter mellom plenarmøtene.

Underkomiteer i ISO/IEC JTC 1
Komiteer hvor Standard Norge er aktiv (P-medlem):

 • JTC 1/SWG - Accessibility (SWG-A)
 • JTC 1/SC 2 - Coded character sets
 • JTC 1/SC 17 - Cards and personal identification (SN/K 188)
 • JTC 1/SC 25 - Interconnection of information technology equipment (NEK)
 • JTC 1/SC 27 - IT Security techniques (SN/K 171)
 • JTC 1/SC 29 - Coding of audio, picture, multimedia and hypermedia information (SN/K 172)
 • JTC 1/SC 34 - Document description and processing languages (SN/K 185)
 • JTC 1/SC 36 - Information technology for learning, education and training
 • JTC 1/SC 37 - Biometry (SN/K 188)
 • JTC 1/SC 39 – Sustainability for and by Information Technology (SN/K 542)

Komiteer hvor Standard Norge observerer (O-medlem):

 • JTC 1/SC 6 - Telecommunications and information exchange between systems
 • JTC 1/SC 7 - Software and systems engineering
 • JTC 1/SC 22 - Programming languages, their environments and system software interfaces
 • JTC 1/SC 31 - Automatic identification and data capture techniques
 • JTC 1/SC 32 - Data management and interchange
 • JTC 1/SC 38 – Distributed application platforms and services

Europeisk IKT-standardisering
For å ivareta europeiske hensyn i IT-standardisering er det på plass et standardiseringsapparat innenfor den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN. Den norske komiteen SN/K 163 følger også dette arbeidet.

CEN-forumet ISSS-F (Information Society Standardisation System – Forum) har tradisjonelt hatt sektoraktivitetene under IT. Utover det er det europeiske arbeidet organiserte i ulike fokusgrupper, komiteer, workshops og koordineringsgrupper.

IT-komiteer i CEN

 • CEN/TC 224 Machine readable cards, related device interfaces and operations
  - Norsk speilkomité er SN/K 188
 • CEN/TC 225 Bar coding
 • CEN/TC 247 Controls for mechanical building services
  - Norsk speilkomité er SN/K 02
 • CEN/TC 251 Health informatics
  - Norsk speilkomité er SN/K 120
 • CEN/TC 278 Road transport and traffic telematics
  - Norsk speilkomité er SN/K 175
 • CEN/TC 287 Geographic Information
  - Norsk speilkomité er SN/K 176
 • CEN/TC 310 Advanced Manufacturing Technologies
  - Norsk speilkomité er SN/K 174
 • CEN/TC 353 Information and Communication Technologies for learning education and training
  - Norsk speilkomité er SN/K 186

Difis standardiseringsråd
Det er opprettet et standardiseringsråd, under Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT), som skal gi innspill til hvilke IT-standarder som skal anvendes i offentlig sektor. Kunnskap om foreliggende standarder og standardiseringsprosesser benyttes for å gi råd om grunnlagsstandarder og eventuelt foreta presiseringer slik at rett sett av funksjoner velges for mest mulig effektiv anvendelse i offentlig sektor og i forhold til interessenter som samhandler med offentlig sektor.

Standard Norge er representert i Difis standardiseringsråd, og komiteen SN/K 163 skal gi faglige råd når det gjelder det offentliges bruk av IT-standarder.

Se mer informasjon om komiteen SN/K 163

Se mer informasjon om den internasjonale komiteen ISO/IEC JTC 1 Information Technology

Se mer informasjon om det europeiske standariseringsarbeidet på IKT i CEN

Se mer informasjon om Difis standardiseringsråd.

Kontaktpersoner

Knut Lindelien
Prosjektleder
67 83 86 49 / kli@standard.no

Jacob Mehus
Markedsdirektør
67 83 86 69 / jme@standard.no

Kjøpsinformasjon

67 87 83 00
salg@standard.no
Nettprat med salg

Utvalgte standarder