Dataskjermer
(foto: iStockphoto)

IT-sikkerhet

Mange har opplevd at det de har lagret på en datamaskin blir borte, og noen opplever at andre skaffer seg tilgang til deres informasjon. Det kan til og med hende at noen overtar identiteten din. Det er verken hyggelig eller enkelt å rydde opp i. Noen ganger skyldes det feil ved maskiner, andre ganger ved nettverk. Iblant kan menneskelige feil spille en rolle, og noen ganger blir en utsatt for bevisste angrep.

Etter hvert som enkeltpersoner, organisasjoner og samfunnet gjør seg mer avhengig av fungerende IT-systemer, er det viktig at vi har et bevisst forhold til alle mulige trusler som medfører andre virkninger enn de vi vil ha.

Det er viktig at all IT-bruk er sikker. Utstyr styres av IT-systemer, penger utveksles ved hjelp av IT-systemer og beslutninger støttes av IT-systemer osv. Vi ønsker at dette kan gjennomføres uten at systemene brytes ned og uvedkommende overtar og lar systemene utføre oppgaver de ikke var tiltenkt.

Dette er noen av spørsmålene Standard Norge er engasjert i når det gjelder standardiseringsarbeidet på  IT-sikkerhetsområdet.

Norsk komité bidrar i internasjonalt arbeid
Den internasjonale komiteen, ISO/IEC JTC 1/SC 27 IT – Security Techniques har bestått i 20 år. Komiteen har utgitt mange standarder og har fem arbeidsgrupper som alle er aktive.

Standard Norge har en speilkomité SN/K 171 som følger arbeidet i SC 27. Her kan norske eksperter påvirke internasjonale standarder og samkjøre sine syn før internasjonale møter eller i avstemming over dokumenter. Komiteen engasjerer seg også i IT-sikkerhetsproblemstillinger i andre organisasjoner som CEN, CENELEC og ETSI.

Én av arbeidsgruppene i SC 27 arbeider med systemer for å opprettholde sikkerhet i en virksomhet, en annen arbeider mer teknisk med krypteringsalgoritmer, en tredje er opptatt av hvordan sikkerhetstilstanden og -tiltakene kan evalueres, en fjerde arbeider med sikkerhet i forhold til nye trusler og særlig ny teknologi og den siste arbeider med forvaltning av identitet og personvernproblemstillinger.

ISO/IEC JTC 1/SC 27 har utarbeidet i alt 130 standarder og har et relativt ambisiøst arbeidsprogram med om lag 50 prosjekter. Komiteen dekker et vidt felt, fra ledelsesstandarder til kryptostandarder. Det er stor oppslutning om komiteen og produksjonen av standarder har vært stabil høy.

Komiteen samarbeider med ulike organisasjoner og med andre ISO-komiteer med IT-sikkerhet innen sitt fagdomene. Eksempler er helseinformatikk, finansielle løsninger og veitransportinformatikk.

Arbeidsgrupper innen ISO/IEC JTC 1/SC 27 er:

  • WG 1 - Information security management systems
  • WG 2 - Cryptography and security mechanisms
  • WG 3 - Security evaluation criteria
  • WG 4 - Security controls and services
  • WG 5 - Identity management and privacy technologies

ISO/IEC 27000
WG 1 har utformet standarder som spesielt mye benyttet. Det gjelder ISO/IEC 27000-serien som inneholder råd for god praksis, sertifiseringsstandarder og retningslinjer for hjelp ved innføring. ISO/IEC 27002 Administrasjon av IT-sikkerhet (tidligere 17799) er oversatt til norsk.

I Norge har Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT) tilgjengeliggjort standarder i ISO/IEC-27000-serien for statsforvaltningen og  inngått en rammeavtale med Standard Online, Standard Norges salgsselskap, om tilgang til standarder for 203 statlige enheter.

Les om SN/K 171

Kontaktpersoner

Knut Lindelien
Prosjektleder
kli@standard.no / 67 83 86 49

Jacob Mehus
Markedsdirektør
jme@standard.no / 67 83 86 69

Kjøpsinformasjon

67 83 87 00
salg@standard.no
Nettprat med salg

Utvalgte standarder