Oslo Filharmoniorkester
Foto: Bo Mathisen

Kvalitetsstyring - ISO 9000

Kvalitet, kvalitetssikring og kvalitetsstyringssystemer er kjente begreper for mange. Et kvalitetsstyringssystem viser hvordan en virksomhet styrer prosesser eller aktiviteter for å kunne levere varer og/eller tjenester som tilfredsstiller kundens krav til kvalitet.

Filharmonien (foto: Bo Mathisen)ISO 9000
ISO 9000 er et begrep som ofte brukes i forbindelse med beskrivelse av kvalitet. ISO 9000 er egentlig en samling av flere standarder, også omtalt som ISO 9000-familien.

ISO 9001 er den standarden som beskriver kravene til et kvalitetsstyringssystem. Når en virksomhet skal sertifisere sitt kvalitetsstyringssystem, skjer dette etter kravene i ISO 9001.

For alle typer virksomheter
Standardene i ISO 9000-familien er generelle. De kan brukes av alle virksomheter, uavhengig av:

  • om det er en stor eller liten organisasjon
  • hva slags produkt som leveres (varer eller tjenester)
  • bransje eller sektor (industri, tjenesteytende næring, statlig eller kommunal virksomhet)

Hva oppnås med et kvalitetsstyringssystem?
Ved å innføre et kvalitetsstyringssystem får virksomheten:

  • fokus på kundens krav og forventninger
  • fokus på ledelsens forpliktelser
  • styring med interne prosesser
  • hensiktsmessig intern kommunikasjon
  • fastlagt oppgaver, ansvar og kompetansebehov for medarbeiderne
  • større effektivitet
  • grunnlag for å vurdere forbedringer

Standarder i ISO 9000-familien
ISO 9000-familien har tre overordnede standarder:

For noen bransjer finnes det bransjespesifikke standarder som skal gjøre bruken av ISO 9001 enklere. Det er også utviklet standarder som utdyper og gir veiledning om noen av kravene i ISO 9001.

En samlet oversikt over standardene i ISO 9000-familien og de bransjespesifikke standardene finnes i brosjyren vår:  "Oversikt over standarder for kvalitetsstyring". Vi har også utarbeidet en egen brosjyre om ISO 9000.

Last ned aktuelle brosjyrer
Kvalitetsstyring - ISO 9000 (pdf, 265 kB)
Oversikt over standarder for kvalitetsstyring per oktober 2012 (pdf-fil)

Tilbake til fagområde Kvalitetsstyring - ISO 9000

Kontaktpersoner

Guri Kjørven
Prosjektleder
67 83 86 41 / gkj@standard.no

Inger Jakobsen
Ass. Markedssjef
67 83 86 72 / inj@standard.no

Salg

salg@standard.no /
Nettprat med salg

Utvalgte standarder