Om NS 3420 databaseversjonen

Databaseversjonene kan brukes sammen med programvare for å utarbeide blant annet beskrivelser, kalkulasjoner, prising og oppfølging av byggesaker.

Databaseversjonene ligger i en datastruktur som er utviklet sammen med de ledende programvareleverandørene for programmer til bruk sammen med NS 3420. Følgende versjoner er utviklet:

  • Komplett Fulltekst (all informasjon for samtlige deler)
  • Komplett Spestekst (spesifiserende tekster for samtlige deler)

For kjøp av databaseversjon, kontakt en av leverandørene som er listet opp under. Disse bistår også ved supporthenvendelser. 

 

Firma Adresse Telefon e-post/kontakt
Norconsult Informasjonssystemer

AS (NOIS)

Vestfjordgt. 4

1338 Sandvika

67 57 15 00 post@nois.no
Focus Software AS Billingstadsletta 19B

1390 Billingstad

66 77 84 00 firmapost@focus.no
HolteByggsafe AS Postboks 2610 Solli

0203 Oslo

 22 04 95 00 post@holtebyggsafe.no
Kongsberg Prosjektservice Storgata 8

3611 Kongsberg

32 77 21 10 info@kpservice.no
Unit4 MAP AB Postboks 295, 851 05 Sundsvall

SVERIGE

+46 60 663090 info@map.se
NELFO Postboks 5467 Majorstua

0305 Oslo

23 08 77 00 iso@nelfo.no
Citec Nordåsveien 5

1251 Oslo

40 00 57 65 post@citec.no