Framtidens trebruer

Vi bygger mange trebruer i Norge, og det har gitt oss mulighet til å utvikle høy kompetanse innen prosjektering, bygging, drift og vedlikehold av trebruer. Standard Norge arrangerte onsdag 15. januar en workshop i samarbeid med NTNU om framtidens trebruer og behov for utvikling av prosjekteringsstandarder på området.

 

Deltakere på workshop

Fra venstre Vivian Meløysund, Morten Løvseth (Løvseth+Partner as), Kjell Arne Malo (NTNU) og Jochen Köhler (NTNU).

De europeiske standardene som benyttes ved prosjektering, Eurokodene, planlegges nå revidert. Det norske fagmiljøet innen trebruer har de senere årene videreutviklet sin kompetanse gjennom mange utviklings- og byggeprosjekter. Formålet med workshopen var å samle disse erfaringene og samtidig gjøre seg noen tanker om framtidens trebruer og behov i framtidens regelverk.

Bred deltakelse
Er det mulig å bygge bruer i tre med spennvidder på opptil 400 m? Er det mulig å halvere kostnadene for trebruer? Hva er de største faglige utfordringene ved prosjektering av trebruer? Hvilke områder i prosjekteringsregelverket bør utvikles? Forsamlingen, som besto av representanter fra både arkitekt- og ingeniørmiljøet, rådgiver-, byggherre-, produsent- og forskningsmiljøet, ga mange gode innspill til utfordringer og mulige løsninger for framtidens trebruer og tilhørende regelverk.

For mer informasjon, kontakt: Vivian Meløysund, vme@standard.no

Sist oppdatert: 2014-10-28