Ny veiledning til NS 8141-1 og-2
Foto: Terje Hagen, SBV-Consult AS

Veiledning til standarder for vibrasjoner fra sprengning og annen anleggsvirksomhet

Veiledning til NS 8141-1 og -2 gir praktiske råd og beskriver hvordan man kan håndtere overgangen fra måling av toppverdi av uveid svingehastighet som er beskrevet i standardens utgave fra 2001, til toppverdi av frekvensveid svingehastighet som gjelder i den nye utgaven fra 2013.

Frekvensinnholdet i vibrasjonene ble i uveid vibrasjonsmål indirekte tatt hensyn til ved at grenseverdien for vibrasjoner var gjort avhengig av avstand, grunnforhold og fundamenteringsmåte, i tillegg til byggverkets egenskaper. Overgangen til et frekvensveid vibrasjonsmål gjør at grenseverdien kun blir avhengig av byggverkets egenskaper.

Veiledningen viser hvordan ladningsmengde kan beregnes når grenseverdien for vibrasjoner er oppgitt som toppverdi av frekvensveid svingehastighet. Vibrasjoner som sprer seg i grunnen, karakteriseres etter bølgetypen. Denne veiledningen beskriver hvordan sammenhengen mellom ladningsmengde, avstand og vibrasjoner beregnes i ulike soner som er inndelt etter typen vibrasjonsbølge (sone A og B), se 4.1. Veiledningen angir verdier for grunnkoeffisienten som kan brukes ved ladningsberegning. 

Veiledningen angir retningslinjer for og eksempler på ladningsberegning ved sprengning nær bebyggelse, prøve¬sprengning, hvordan vibrasjoner måles i ulike situasjoner, og mulige feilkilder for målinger som utføres etter del 1 og del 2 av standarden. Det er gitt eksempler på naboinformasjon som bør gis før og under anleggsarbeidet, og råd om hvordan forhåndsbesiktigelse kan utføres.

NS 8141-1 og -2 veiledning
Veiledning til NS 8141-1 og NS 8141-2

Sist oppdatert: 2014-01-30