Standardisering på elbilområdet

EU komisjonen, ved DG Enterprise and Industry, har utarbeidet et forslag til "Roadmap on Regulations and standards for the electrification of cars".

De ber om kommentarer til forslaget innen 2010-02-01, noe som betyr at norske kommentarer må sendes til CENELEC innen 2010-01-15. NEKs normkomite NK 69: ELBILER FOR OFFENTLIG VEI har fått forslaget til gjennomsyn og mulig kommentar.

Direktivet som dekker typeprøvingen av motorkjøretøyer er nå utvidet til også å dekke elbiler og hybridbiler. Gjeldende versjon av UNECE Regulation No. 100 dekker bare rene elbiler. Det pågår nå et revisjonsarbeid for også å inkludere hybridbiler. Det pågår nå et intenst standardiseringsarbeid i IEC TC 69 Electric road vehicles and electric industrial trucs, og i en underliggende arbeidsgruppe (WG4) Power supplies and chargers. DG E&I har også oversendt et utkast til mandat til CENELEC for "A common charging system for batteries used in electric vehicles and for safety and electromagnetic requirements for this charging system".

Hensikten med mandatet er å
• Sikre interoperabilitet mellom ladesystemene for alle typer av batterier som benyttes i elbiler.
• Sikre at ladesystemene for batteriene i elbilene kan bli tilkoblet og benyttet i alle EU land.
• Utrede mulig elektrisk risiko og elektromagnetisk forstyrrelse forårsaket av ladesystemet.

Den franske formannen for IEC TC 69, Cyriacus Bleijs, har skrevet til CENELEC at det første kulepunktet er "technical nonsense". Dette begrunner han med den store spredningen det vil være mellom de ulike batteritypene for de ulike typer av kjøretøy, fra de letteste elektriske scootere og bybiler, via ladbare hybrider til fullelektriske familiebiler med stor rekkevidde.

For å komme videre med saken har John Ketchell, Director Innovation, i CEN-CENELEC Management Centre (CCMC) innkalt alle involverte parter til et uformelt "fact-finding meeting" 28. januar i Brussel. I tillegg til eksperter fra CEN, CENELEC, ISO og IEC, er også representanter fra EU DG ENTR og DG TREN samt representanter fra følgende organisasjoner invitert:
ACEA (European Automobile Manufacturers' Association)
CLEPA  (European Association of Automotive Suppliers)
EURELECTRIC (The Union of the Electricity Industry)
ORGALIME (The European Engineering Industries Association representing the interests of the Mechanical, Electrical, Electronic, Metalworking & Metal Articles Industries)
ERTRAC (The European Road Transport Research Advisory Council)
EARPA (European Automotive Research Partners Association)

Under IEC General Meeting (GM) i Tel Aviv i oktober 2009 deltok NEK på IEC TC 69 sitt plenarmøte og på en internasjonal Workshop om den tekniske status for elbiler generelt, og om den satsingen som den israelske staten har gjort sammen med Renault for å få en massiv utsetting av elbiler i Israel (se det israelske nettstedet for elbiler).

Sist oppdatert: 2014-01-13