Nordisk møte om Elbil i Stockholm 7.- 8. november

Det ble avholdt et nordisk møte om elbil i Stockholm den 7.- 8. november. Fra Norge deltok 10 medlemmer fra NEKs ekspertgruppe for elbil.

Det var totalt 29 deltagere fra Norge, Sverige, Danmark og Finland. En viktig del på agendaen var å presentere status i de ulike landene om bruk av elbil og infrastruktur rundt ladestasjoner. På dette området er Norge i en særklasse med over 9000 elbiler. Mye av diskusjonen var konsentrert om temaet lading. Sentral problemstillinger var hvilken type ladeplugg som skal anbefales, betalingsløsninger og interoperabilitet over landegrensene samt utbredelse av ladestasjoner for å dekke brukernes behov.

Ekspertgruppen for elbil i regi av NEK har tidligere kommet med en anbefaling om bruk av en dedikert ladeplugg (mode 3 - type 2) i stedet for schuko. Dette vil være gunstig både av hensyn til sikkerhet og å få redusert ladetiden. De land som hadde konkludert var enig i at ovennevnte ladeplugg var foretrukket. Sverige har ennå ikke konkludert i saken.

Alle deltagerne var positive til initiativet og var enige om behovet for å holde flere slike møter for å utveksle erfaringer. NEK inviterte til neste møte i Norge  i august 2013.

Sist oppdatert: 2012-12-12