Nordisk elbil workshop elbil 27. og 28. august 2013

Den nordiske workshopen ble arrangeres hos NEK, Strandveien 18, Lysaker Brygge 27. og 28. august 2013. Interesserte journalister var invitert til en pressefrokost onsdag 28. august fra 08:00 til 08:45 på samme sted. Her ble det servert en enkel frokost.

Norge ligger fremst i løypa når det gjelder elbil, slår administrerende direktør Birger Hestnes hos NEK fast. - Med over 14.000 elbiler på norske veier må vi det. Kombinasjonen av antallet elbiler og krevende norsk klima er begrunnelse nok, fortsetter Hestnes.

Tirsdag og onsdag den uken var NEK (Norsk Elektroteknisk Komite) vertskap for en nordisk workshop om elbil og tilhørende infrastruktur. Det var en workshop hvor eksperter fra nordiske land utvekslet erfaringer og diskuterte hvordan en god infrastruktur for elbiler kan realiseres.

Elbilen er kun en del av puslespillet. En annen og minst like viktig del er infrastrukturen for lading. Dette krever koordinering og standardiserte løsninger, fortsetter Hestnes. Vi prøver å bidra til at disse bitene passer sammen, sier han.

Kombinasjonen av de mange fordelene med elbil og god infrastruktur for lading er trolig det som skal til for å vekke mannen i gata. Det må vi bare få til, avslutter Hestnes.

NEK mener at temaene som er drøftet første dag og temaene for andre dag vil ha interesse for journalister som skriver om elbil, miljø og energi. Vi håper å bringe til torgs noen nyheter og beskrivelse av utviklingen i de nordiske land.

NEK driver det norske Elbilforum som samler alle toneangivende aktører innen feltet. Deltakere i forumet er for tiden: Transnova, Statens Vegvesen, Elbilforeningen, IF forsikring, Gjensidige forsikring, Ledere for tekniske fagkomiteene innen standardisering, DSB, SINTEF Energi, NELFO. Prosjektene Grønn bil og Grønn Kontakt har også deltatt.

Kontakt hos NEK:
Leif T. Aanensen, telefon 976 70 836. E-post: leif.aanensen@nek.no

Sist oppdatert: 2014-01-22