Eksplosjon
Foto: iStock

ATEX - samlinger av standarder og normer

ATEX-samlingen utgis som web-basert løsning som kan oppdateres kontinuerlig. Brukerne er dermed sikret at samlingen er oppdatert med de siste dokumenter og revisjoner. Samlingen er inndelt i pakker etter hvor utstyret skal anvendes. I tillegg finnes en del generelle standarder for bl.a. risikovurdering samt aktuelle forskrifter, direktivtekster og guider.

Totalt inngår fra starten over 100 standarder og normer fra Standard Norge og Norsk Elektroteknisk Komite fordelt på 6 prisgunstige pakker som kan bestilles hver for seg eller samlet.

Samlingen vil være et nyttig verktøy for produsenter og distributører av utstyr som skal plasseres i eksplosjonsfarlige omgivelser. Videre vil planleggere, konsulenter, kontraktører og inspeksjonsorgan på en enkel måte kunne skaffe seg oversikt over relevante dokumenter.

ATEX-samlingen har tidligere blitt utgitt på CD-ROM i flere omganger. Tilbudet ble hilst velkommen da brukere og interessenter på en hurtig og effektiv måte kunne skaffe seg oversikt over relevante dokumenter innenfor fagområdet. Ulempen med CD-ROM er at det er statisk og ikke kan fange opp endringer og oppdateringer uten at det utgis en ny versjon. Samlingen tilbys defor nå som abonnement på web.

Samlingene tilbys i vår abonnement på web-tjeneste. Prisene i listen under er for 1-3 brukere. Kontakt oss på salg@standard.no eller telefon 67 83 87 00 for tilbud på flere brukere eller mer informasjon om tjenesten "abonnement på web".

Sist oppdatert: 2014-01-31