Global storsatsning på fornybar energi

Det investeres store summer i sol- og vindenergi. Produksjonsenhetene skaleres opp og begynner å bli et viktig alternativ til energiproduksjon med fossilt brensel eller atomkraft.

Verden opplevde med Fukushima atomkraftverket hvor sårbar sistnevnte teknologi og dens sikkerhetssystemer kan være. Slike hendelser endrer opinionen. Folk vil ha tryggere energi og er villig til å betale for det.

VindmølleEn ny undersøkelse i Storbritannia  viste at hele 83 % støttet økt bruk av solenergi, mens 75 % støttet økt bruk av vind- og bølgekraft. Det var under 30 % som støttet tilsvarende satsning på atomkraft. Undersøkelsen gjenspeiler ikke bare den vanlige brites holdning, men forplanter seg også inn i den lovgivende forsamling og regjering – da blir det politikk av det. Tyskerne har lenge vært sterke tilhengere av sol- og vindkraft. I løpet av siste år ble kapasiteten økt med hele 40 %. Dette er en enorm vekst som ser ut til å fortsette. Det virkelige tyngdepunktet i den globale satsningen ligger likevel i regionen USA/Canada og de asiatiske industrinasjonene.

I Norge er vi begunstiget med store vannkraftreserver, som setter oss i en gunstig posisjon. Vi har også tilgang på olje og gass om det skulle skorte på vannet. Det kan bli en sovepute for det norske samfunnet og næringsliv. Store eksportinntekter kan gå tapt om vi ikke deltar i det voksende markedet. Det viktigste for å fremme norsk industri på området er at vi faktisk bruker teknologien selv. Vi må ha referanseanlegg som viser hvor godt teknologien vår fungerer – i samspillet med øvrig kraftforsyning. Vi har blitt flinkere til dette, men ligger bak de som virkelig satser. Det må satses på forskning, standardisering, produktutvikling og innenlands bruk av sol- og vindenergi. Dersom man ikke har et hjemmemarked er det vanskelig å bli stor ute.

I kjølevannet av REC er det mange investorer som har brent fingrene. Treet vokste ikke så raskt og enkelt som mange trodde. Mye av etterspørselen var og er knyttet til statlige stimuleringspakker. Kineserne var som vanlig på banen, tilbød lave priser og nøkkelferdige konsepter. Da blir det vanskelig. Det er slike utfordringer som krever at vi bretter opp armene og er innovative. Vi trenger en helhetlig tilnærming som stimulerer et hjemmemarked.

En ting er de store solenergiparkene, sannsynligvis er det vanskelig å få til tilfredsstillende økonomi i disse her i landet. Det er imidlertid mange faktorer som påvirker økonomien. Blant disse er skatte-, avgifts- og stimuleringspolitikken. Man kan for øvrig observere en trend at mikroanlegg som monteres på hustaket er salgbart. De enkleste anleggene kobles bare rett inn i nærmeste stikkontakt og fungerer som supplerende forsyning. Enkelt, greit og engasjerende. Eier kan selv følge med på sin lille kraftproduksjon og nyte den gode følelsen av å bidra på plussiden i det globale klimaregnskapet. At prisen for hver kWh kan være høyere enn fra nettet er ikke alltid avgjørende.

Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) har to aktive komiteer som arbeider med standardisering av sol- og vindkraftanlegg. Du kommer ikke utenom standarder om du skal på markedet med produktene dine. Vi råder både produsenter, importører og leverandører til å delta i standardiseringsarbeid. Du får et godt faglig nettverk og får kunnskap om hva som skal til for at produktene dine holder mål på det globale markedet. De aktuelle komiteene er NK 82 for solenergi og NK 88 for vindkraft. Meld din interesse hos NEK.

Sist oppdatert: 2012-08-14