Foto: NEK

Ny tavlenorm NEK 439:2013

NEK 439 omhandler generelle krav til og utforming av elektriske lavspenningstavler og kanalskinnesystemer. Den nye tavlenormen NEK 439:2013 kommer i tre deler - del A, B og C. Først ut er del A.

Del A inneholder generelle krav til elektriske lavspenningstavler, inkludert de spesifikke kravene for tavler som skal betjenes av henholdsvis sakkyndige og ikke-sakkyndige personer.

Normen danner basis for bygging av elektriske lavspenningstavler og er uunnværlig for tavlebyggere. For byggherrer og brukere av tavler for industri-installasjon, næringsbygg og forretningslokaler vil del A sammen med del C være svært nyttig. Del A inneholder siste oppdateringer fra normene NEK EN 61439-1, -2 og -3.

Del B og C kommer i mars 2014
Del B vil inneholde spesifikke krav til tavler for spesielle anvendelser og del C blir en guide for spesifisering av tavler.

Samlingen er delt inn i tre deler blant annet på grunn av at innholdet nå er rettet mot ulike brukergrupper i de forskjellige delene, noe som gjør NEK 439 mer brukervennlig.

Les mer om NEK 439 Lavspenningstavler og kontrolltavler

NEK 439 A
NEK 439 A

Sist oppdatert: 2014-01-22