Månedens komité januar - NK 25/205/215 EKOM anlegg

Som månedens komite har vi valgt NK 25/205/215 EKOM anlegg. I løpet av komiteens levetid har det vært en enorm utvikling av ulike kommunikasjonsløsninger og ikke minst har kravet til datahastigheter og båndbredde økt. Det er ikke mer enn 20 år siden det kun var enkle dataoverføringer på noen Mbit/s og telefonsystemer type ISDN med hastigheter på 128Kbit/s som gjaldt.

Bredbåndsnett, fiber til hjemmet og TV signaler via fiberkabelen har medført økte krav både til ytelser og kvalitet også i de bedriftsinterne kablingssystemene for tele, data og TV. Fiber til arbeidsplass begynner også å øke i omfang og vi snakker i dag om datahastigheter målt i Gbit/s. Og dette vil fortsatt øke i takt med kommunikasjonssamfunnet og stadig økende informasjonsmengde.

Dette krever også større krav til sikkerhet, redundans og kvalitet på alle ledd fra prosjektering til installasjon. Forestill deg en arbeidsdag hvor du ikke får tilgang til epost eller internett?

NK 25/205/215 har i hele denne perioden fulgt det internasjonale standardiseringsarbeidet tett og på vegne av NEK utarbeidet og tilpasset norske standarder innen området.

Et enkelt eksempel på dette er tilkoblingspunkter. I dag kan du ta koble deg til nettet med standardisert plugg, type RJ45 for parkabel, SC for fiberoptisk kabel eller trådløst WiFI overalt i samfunnet. Dette var utenkelig for 20 år siden og det er standardiseringsarbeidet og den nasjonale komiteers fortjeneste at vi er kommet dit.

NK 25/205/215 har i dens levetid måtte forholde seg til mange ulike synspunkter og meninger fra ulike produsenter, amerikanske og europeiske særinteresser og manøvreringen mellom disse kan til dels være vanskelig og ikke minst tidkrevende. Men komiteen har på grunn av sin kompetanse og interesse for faget alltid evnet å tilpasse og harmonisere dette til norske forhold. 

Det beste eksempelet på at komiteens arbeid er svært viktig ser vi ved at myndigheten Post og teletilsynet som skal forvalte alle EKOM nett i Norge nå henviser til nevnte standarder i sitt regelverk. Det betyr at standardene som NK 25/205/215 har ferdigstilt blir å anse som et gjeldene regelverk hva angår minstekrav til kvalitet og utførelse.

For å forenkle hverdagen har også komiteen på vegne av NEK samlet de mest relevante standardene i en felles standard; NEK 700. Dette betyr at det i alle ledd fra prosjekterende via utstyrleverandører til utførende nå enkelt kan henvises til et gjeldende dokument. NEK 700 er på norsk.

Det er også på sin plass og spesielt fremheve komitemedlem Per Klepsland som på eget initiativ oversetter standardene til norsk slik at de blir lettere tilgjengelig for en samlet bransje.

NEK oppfordrer medarbeidere i norsk næringsliv til å delta i komitearbeidet, både for å styrke eget nettverk og for å være en profesjonell samarbeidspart – enten som bestiller eller som leverandør. Les mer om komitearbeid.

Sist oppdatert: 2014-01-13