Månedens standard januar - NEK 406 Smarthusguiden

Styring av lys, varme, ventilasjon, sikkerhet og kobling av disse mot standardiserte grensesnitt blir stadig mer vanlig i alle norske hjem. Ikke minst ut fra et energi- og miljømessige perspektiv.Smarthus begrepet er mangfoldig og inkluderer ofte mange ulike små og proprietære systemer.

Alt fra enkle styringssystemer av lys til overordnede toppsystemer for desentralisert kontroll av den totale tekniske installasjonen i alle typer bygg via internett eller mobilnettet.

Det er mange aktører i smarthus verdenen med egne synspunkter og interesser. Målet med NEK 406 er å være en god veiledning og gi en bruksanvisning på en konsistent systemarkitektur. NEK 406 er basert på europeiske og internasjonale standarder og i Norge er det NEK 400 og NEK 700 som er de regulatoriske rammer.

NEK 406 gir den prosjekterende, utførende og systemintegratøren detaljert informasjon om:

  • Brukerens behov og forventninger
  • Brukergrensesnitt
  • Sikkerhet
  • Egenskaper til ulike nett og strukturer, både internt og eksternt
  • Utvalg av løsninger og tjenester
  • Utstyr som skal anvendes
  • Prinsipper for systemutforming
  • Installasjon, drift og vedlikehold av systemer

NEK 406 er organisert av CENELEC som en workshop bestående av ledende eksperter innen emnet i Europa og tilpasset norske forhold gjennom NEK og den nasjonale komiteen NK 25/205/215.

Sist oppdatert: 2014-01-13