Stor interesse for Nasjonal standardiseringsstrategi

Det har vært stor interesse for å delta i arbeidet med den Nasjonale standardiseringsstrategien, som Standard Norge skal utarbeide. Referansegruppen for arbeidet består av representanter for nærmere 40 sentrale aktører i det norske samfunnet, og et bredt spekter er påmeldt.

Standard Norge har nå både opprettet en prosjektgruppe og en referansegruppe for prosjektet.

Arbeidsfordelingen er slik at prosjektgruppen kommer til å legge frem konkrete forslag til en strategi, som deretter vil bli drøftet i referansegruppen. Arbeidet med den Nasjonale standardiseringsstrategien skal være fullført i løpet av 2007.

Prosjektgruppen ledes av viseadministrerende direktør Ivar Jachwitz i Standard Norge og består for øvrig av følgende medlemmer:

 • Gunnar Wold, avdelingsleder, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
 • Erik Lund-Isaksen, direktør, Forbrukerrådet
 • Christer Gundersen, seniorrådgiver, Fornyings- og administrasjonsdepartementet
 • Bjørn Erikson, avdelingsleder, Landsorganisasjonen i Norge
 • Tore Trondvold, administrerende direktør, Norsk Elektroteknisk Komité, observatør
 • Helge Fredriksen, spesialrådgiver, Næringslivets Hovedorganisasjon
 • Einar Faaberg, rådgiver, Nærings- og handelsdepartementet, observatør
 • Jørn Brunsell, forskningssjef, SINTEF Byggforsk
 • Jørgen Birkeland, juridisk prosjektleder, Standard Norge, sekretær

Referansegruppen ledes av styreleder i Standard Norge, Thor Håkstad. Gruppen skal ha sitt første møte 19. oktober i år, og skal også samles 3. desember. Foruten Thor Håkstad består gruppen av følgende medlemmer:

 • Rune Foshaug, seniorrådgiver, Abelia
 • Tom Bolstad, administrerende direktør, Bedriftsforbundet for små og mellomstore bedrifter
 • Christine M. Karlsen, juridisk rådgiver, Bellona
 • Morten Brekk, avdelingsdirektør, Brønnøysundregistrene
 • Jørgen Leegaard, kompetansedirektør, Byggenæringens Landsforening
 • Thomas Weihe, logistikksjef, Dagligvareleverandørenes Forening
 • Haakon Aspelund, rådgiver, Deltasenteret
 • Are Larsen Otterdal, Global Manager P.C., Det Norske Veritas
 • Arne Magne Feragen, regiondirektør, Arbeidstilsynet
 • Gunnar Hem, juridisk fagsjef, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
 • Axel Collett, direktør, Energibedriftenes landsforening
 • Jeanette Iren Moen, rådgiver, Fellesforbundet
 • Trond Bakkerud, fagsjef, Finansnæringens Hovedorganisasjon
 • Aina Valland, direktør, Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening
 • Harald Bye, underdirektør, Forsvarets logistikkorganisasjon
 • Patricia Flakstad, kommandørkaptein, Forsvarsstaben  
 • Erik Bach, seniorrådgiver, Innovasjon Norge
 • Ivar Christiansen, daglig leder, ITS Norge
 • Magne Bergerud, sjefsingeniør, Jernbaneverket
 • Bjarte Aksnes, avdelingssjef, Kompetansesenter for IT i helse- og sosialsektoren
 • Knut Morten Aasrud, administrerende direktør, Microsoft Norge AS
 • Bjørn M. Bjerke, regiondirektør, NHO Reiseliv
 • Gunnar Aalde, advokat, Norske Elektroentreprenørers forening
 • Torolf Paulshus, daglig leder, Norsk Forening for Kvalitet og Risikostyring
 • Margareth Skogland, Head of Departement, Norsk Hydro ASA
 • Trygve Østmo, direktør, Norsk Industri
 • Arild Haraldsen, administrerende direktør, Norstella
 • Helge Vestre, Department Manager, Oljeindustriens Landsforening
 • Olaf Thuestad, direktør rammesetting, Petroleumstilsynet
 • Knut Bryn, avdelingsdirektør, Post- og teletilsynet
 • Tore Barlo, bedriftsrådgiver, Servicebedriftenes Landsforening
 • Jan Sigurd Røtnes, avdelingsdirektør, Sosial- og helsedirektoratet
 • Olav Ø. Berge, direktør, Statens bygningstekniske etat
 • Berit E. Gjerstad, seksjonssjef, Statens forurensningstilsyn
 • Bjarne Bakken, prosjektdirektør, Statoil ASA
 • Anne Lise Lillebø, rådgiver, Telenor
 • Haakon Tronrud, daglig leder, Tronrud Bygg
 • Trond Bølviken, direktør, Veidekke
 • Kontaktpersoner i Standard Norge når det gjelder arbeidet med nasjonal standardiseringsstrategi er:

 • Viseadministrerende direktør Ivar Jackwitz, tlf. 67 83 86 33
 • Juridisk prosjektleder Jørgen Birkeland, tlf. 67 83 86 86
 • Sist oppdatert: 2008-08-07