Standard Norge møter studenter ved NTNU

4. og 5. februar er Standard Norge til stede for å møte studenter ved NTNU i Trondheim. Vi skal ha bedriftspresentasjon på bevertningsstedet Lille London i Midtbyen og stå på stand under de årlige Næringslivsdagene i Realfagsbygget.

Vi informerer studentene om mulighetene for sommerjobb, prosjekt-/ og masteroppgaver og studentabonnement på standarder, og studentene vil få anledning til å møte Standard Norges administrrende direktør, en prosjektleder som har erfaring fra å lage standarder og en tidligere sommervikar.

I år ansetter vi én til to sommervikarer, avhengig av bakgrunn og kompetanse. Søknadsfrist er 1. mars.

Arbeidsoppgavene for en sommervikar kan være:

  1. Vurdere aktualiteten av standarder gjennom faglige vurderinger og søk i nasjonale og internasjonale databaser
  2. Kvalitetssikring av standarder som er i sluttfasen (fortrinnsvis NS 3420 Beskrivelsestekster)
  3. Utarbeide dokumentasjon som kan danne grunnlag for revisjon av Eurokodene
  4. Bistand i forbindelse med utvikling av en utførelsesstandard for trekonstruksjoner
  5. Oppdatering av termbasen vår Snorre
  6. Oppdatere og kvalitetssikre fagsider på nettet

Ved å jobbe med standardisering kommer man i kontakt med ulike ekspert- og fagmiljøer, blir oppdatert om de siste teknologiske nyvinninger og opplever hvordan forskningsresultater kommer til praktisk nytte gjennom nye løsninger.

Masteroppgave
Standard Norge er åpen for at prosjekt-, bachelor og masteroppgaver kan skrives hos oss, og vi kan tilby veiledning når det tas tak i problemstillinger som er relevante for oss.

Aktuelle problemstillinger kan være

  1. Forholdet mellom innovasjon og standardisering
  2. Standardiseringens rolle i samfunnet
  3. Implementering av en standard og bruken av den
  4. Nye europeiske standarder for lavfrekvent lydisolasjon og konse-kvenser for Norsk Standard

Har du spørsmål til oss i Standard Norge, ta kontakt med kommunikasjonssjef Marit Sæter msa@standard.no. Søknad om sommerjobb sendes til ressurssjef Jack Grimsrud jgr@standard.no innen 1. mars.

Sist oppdatert: 2014-01-31