Anbudsinnbydelse – Eksperter på området universell utforming

Standard Norge har sekretariatet for en europeisk koordineringsgruppe knyttet til standardisering og universell utforming (CEN/BT/WG 213 Strategic Advisory Group on Accessibility (SAGA)). I den forbindelse er det nå mulig å melde seg som ekspert til arbeidet.

En som bruker en automat

EU har utstedt mandat M/473 “Design for All” til de europeiske standardiseringsorganisasjonene CEN, CENELEC and ETSI. Målet med mandatet er å inkludere tilgjengelighet ved å følge prinsippene om universell utforming (UU) i relevante standardiseringsprosjekter. I denne forbindelse går det ut en anbudsinnbydelse for til sammen ti eksperter og én gruppeleder for å gjennomføre oppgavene beskrevet i M/473.

Innbydelsen på engelsk
CALL FOR TENDER for ten Experts and one Task Group Coordinator within the framework of the EC Mandate M/473 Standardization mandate to CEN, CENELEC and ETSI to include “Design for All” in relevant standardization initiatives.

Offentliggjøring: 2014-01-15
Søknadsfrist: 2014-03-07

Aktuelle dokumenter (alle er kun publisert på engelsk):
Anbudsinnbydelsen
Oversikt over relevante aktiviteter
Svarskjema

Dersom du vil vite mer kan du ta kontakt med prosjektleder i Standard Norge: Tom Høseggen, telefon: 67838632

Sist oppdatert: 2014-01-15