Innhold i rapporten over nye forslag og standarder

Oversikten vises som en rapport i pdf-format. Det betyr at du trenger en pdf-leser installert på maskinen din. Pdf-leseren vil automatisk åpnes og vise deg rapporten. Ved å velge den ønskede ICS-koden blant bokmerkene som kommer opp på venstre side vil den aktuelle bransjen komme opp på skjermen. Det er mulig å skrive ut rapporten.

Standard Norge fastsetter Norsk Standard på de fleste områder med unntak av det elektrotekniske området. Prosjekter og standarder innenfor dette området og på teleområdet er ikke med i denne oversikten. Eventuelle spørsmål på elektroområdet kan rettes til Norsk Elektroteknisk Komite (NEK).

Denne rapporten omfatter alle standardiseringsprosjekter der høringsfristen ikke er overskredet, samt nye standarder og rapporter som er fastsatt de 2 siste månedene.

Alle publikasjonene er angitt med hvilken språkversjon de kan fås i (no = norsk og en = engelsk). Revisjon eller tilbaketrekking av eksisterende Norsk Standard er angitt der det er aktuelt.

Dersom det er ønske om å bestille noe av det som publiseres, kan bestillingene gjøres til Standard Online. Vi anbefaler å søke opp standarden(e) her på nettet og bestille via nettbutikken.

Oversikten er bransjeinndelt etter den såkalte ICS-inndelingen (internasjonalt klassifiseringssystem). Oversikten er bygd opp på følgende måte innenfor hver ICS-kode:

 • Standardforslag til høring - nasjonale
 • Standardforslag til høring - europeiske (CEN)
 • Standardforslag til høring - internasjonale (ISO)
 • Europeiske førstandarder
 • ISO-standarder
 • CEN Workshop Agreements
 • Rapporter fra CEN (CR)
 • Rapporter fra ISO (ISO/TR)
 • Fastsatte norske standarder
 • Oversettelser av tidligere fastsatte norske standarder
 • Tilbaketrukne norske standarder

Sist oppdatert: 2013-12-11