Norsk Elektroteknisk Komite

Forum

NEKs tekniske forum er etablert på områder som er spesielt prioritert og hvor det er behov for utstrakt koordinering mellom tekniske komiteer.

Forumene er i utgangspunktet lukket og avgrenset til ledere i aktuelle tekniske komiteer. NEK har likevel valgt å åpne forumene for enkelte andre utvalgte aktører som er sentrale innen det aktuelle tema. Det vil, etter NEKs oppfatning, styrke komiteenes evne til å fange opp og utrykke norske interesser i det internasjonale standardiseringsarbeidet. Videre vil komiteene kunne formidle trender fra den internasjonale arena, til nytte for de øvrige deltakerne.

NEK legger til grunn at forumene gir felles nytte, både for komiteene, norsk næringsliv og forvaltningen.

 
     

Kontaktinformasjon

Strandveien 18 - Postboks 280,
N-1326 Lysaker
67 83 31 00 / nek@nek.no

Sist oppdatert: 2014-01-22