NEKs Elbilforum – en arena hvor elbil diskuteres

NEKs elbilforum er et lukket forum med formål å koordinere aktivitetene mellom våre ulike tekniske komiteer som arbeider inn mot elektrifisering av transport – nærmere bestemt mot infrastruktur for elbil.

Forumets fremste formål er koordinering av aktiviteter og styrke norsk posisjon i forhold til de tekniske rammebetingelsene for elbil. Elbilen er store deler av døgnet en del av et system – nemlig el-nettet – ved at det lades og på sikte også med mulighetene til å levere tilbake energi til nettet. Elbilen skaper både muligheter og utfordringer i det norske strømnettet.

NEK har valgt å åpne forumet for enkelte andre toneangivende interessenter, da det antas å ha gjensidig nytte. I skrivende stund har følgende aktører anledning til å delta i møtene:

 • Transnova
 • Statens Vegvesen
 • Elbilforeningen
 • IF forsikring
 • Gjensidige forsikring
 • DSB
 • SINTEF
 • Energi
 • NELFO
 • Grønn bil
 • Grønn kontakt
 • NVE
 • Bilbransjeforeningen

Ledere for fagkomiteene NK 23, NK 64 og NK 69. Disse er til daglig ansatt i henholdsvis ELKO AS, Selvik Elektro og Salto AS.

NEKs elbilforum har møter 2-3 ganger hvert år. I tillegg deltar utsendinger fra forumet i et nordisk samarbeid, hvor det er årlige møter.

Elbil forum 2012

3.2.2012, Referat (38,1 KB)

29.08.2012, Referat (157,0 KB)

Sist oppdatert: 2014-01-30