Ansatte


  
strek
 Marianne Dahl   Marianne Dahl
Sekretær

Sekretærarbeid, voteringer IEC/CLC, møtearrangementer.

marianne.dahl@nek.no
67 83 31 02
922 54 765
strek
 Kristin Grevle Haug   Kristin Grevle Haug
Markedsansvarlig

Markedsføring, salg, informasjon, webredaktør, produktansvarlig og pressekontakt. 

kristin.grevle-haug@nek.no
67 83 31 20
950 93 848
strek
 Hans Habbestad   Hans Habbestad
Fagsjef

Forsyningsanlegg og fornybar energi. 

hans.habbestad@nek.no
67 83 31 17
907 22 396
strek
 Birger Hestnes   Birger Hestnes
Adm. direktør

 

birger.hestnes@nek.no
67 83 31 05
911 52 492
strek
 Sidsel Holand   Sidsel Holand
Økonomiansvarlig

Regnskap, økonomi og statistikk. 

sidsel.holand@nek.no
67 83 31 06
958 98 725
strek
 Stein Klevan   Stein Klevan
Fagsjef

Alarmer, elektronisk kommunikasjon (ekom), industriautomasjon og velferdsteknologi.  

stein.klevan@nek.no
67 83 31 08
958 94 000
strek
 Marianne Krosby   Marianne Krosby
IT leder

IT og web ansvarlig, database og prosjekter. 

marianne.krosby@nek.no
67 83 31 03
930 02 504
strek
 Kari Pedersen   Kari Pedersen
IT & Admin support

IT brukerstøtte, database, manus og prosjekter 

kari.pedersen@nek.no
67 83 31 09
926 06 262
strek
 Arild Røed   Arild Røed
Fagsjef

Installasjoner og utstyr i eksplosjonsfarlige områder og maritime installasjoner. 

arild.roed@nek.no
67 83 31 11
928 31 128
strek
 Per Magne Tveiten   Per Magne Tveiten
Fagsjef

Elektroniske apparater, IT-utstyr, elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) og velferdsteknologi.

per.tveiten@nek.no
67 83 31 07
986 08 947
strek
 Leif Aanensen   Leif Aanensen
Fagsjef

Forsyningsanlegg, lavspenningsinstallasjoner og eldrevet transport. 

leif.aanensen@nek.no
67 83 31 14
976 70 836

Kontaktinformasjon

Strandveien 18 - Postboks 280,
N-1326 Lysaker
67 83 31 00 / nek@nek.no

Sist oppdatert: 2014-01-24