Firmainformasjon

 

Strandveien 18 på Lysaker

Postadresse:
Norsk Elektroteknisk Komite
Postboks 280
1326  Lysaker

Besøksadresse, se kart:

Norsk Elektroteknisk Komite
Strandveien 18, 4 etg.
Lysaker 

Telefon:  67 83 31 00
Telefaks: 67 83 31 01
E-post: nek@nek.no

Bankkonto for NEK:
5080 05 01110

Org. nummer for NEK:
NO 955221567

Pressekontakt: 
Birger Hestnes, adm.dir.  tlf. 67 83 31 00/05 mobil +91152492 

Kontaktinformasjon

Strandveien 18 - Postboks 280,
N-1326 Lysaker
67 83 31 00 / nek@nek.no

Sist oppdatert: 2014-01-22