NEKs styre

Styrets sammensetning pr. januar 2012

Styreleder:
Ass. dir. Trond Sollie, Nemko AS

Nestleder:
Avd. leder Torbjørn Hoffstad, DSB

Styremedlemmer:
Adm.dir. Mona Askmann, EnergiNorge
Teknisk sjef Ivar Granheim, Nexans Norway AS
Avdelingsleder Anne Sofie Risnes, NVE, seksjon for nett
Fagsjef Gunnar Visnes, NELFO
Fagsjef Bjørn R. Spongsveen, NEK

Varamedlemmer:
(1) Avdelingsdirektør Knut Bryn, Post- og teletilsynet, PT
(2) Avdelingsleder Marit Laumann, Det Norske Veritas, DNV
(3) Avdelingsleder Snorre Frydenlund, Statoil ASA

Observatør for Standard Norge:
Adm. dir Trine Tveter, Standard Norge

Kontaktinformasjon

Strandveien 18 - Postboks 280,
N-1326 Lysaker
67 83 31 00 / nek@nek.no

Sist oppdatert: 2014-01-22