Organisering

Organiseringen av Norsk Elektroteknisk Komite
• Norsk Elektroteknisk Komite ledes av administrerende direktør Birger Hestnes birger.hestnes@nek.no.
• Det faglige arbeidet foregår i normkomiteene som er inndelt i 5 faggrupper, som ledes av en fagsjef
• NEK har 10 fast ansatte, herav 5 ingeniører/sivilingeniører
• I tillegg er 2 ingeniører innleid på deltid

2012-01-01 hadde NEK 165 normkomiteer, hvorav 101 var aktive, med 650 ekspertengasjementer.

• NEK har en nasjonal normkomite (speilkomite) NK, for hver teknisk komite i CENELEC og IEC
• Komiteene er nummerert likt i alle organisasjoner
• IEC TC 20, CENELEC TC 20 og NK 20 arbeider f.eks. alle med elektriske kabler

 

NEK har følgende faggrupper
• FG1: Elektriske husholdningsapparater og lamper
Eksempler på komiteer er NK 34, NK 59, NK 61, NK 72 og NK 111, som alle er forbrukerorienterte.
Fagsjef: Birger Hestnes birger.hestnes@nek.no

• FG2: Elektriske forsynings- og lavspenningsanlegg
Eksempler på komiteer er NK 8, NK 11, NK 23, NK 44, NK 64 som alle er orientert mot kraftforsyning, distribusjon og installasjon
Fagsjef: Leif Aanensen leif.aanensen@nek.no 

• FG3: Fornybar Energi
Eksempler på komiteer er NK 4, NK 82, NK 88 og NK 99 og 114, som alle er orientert mot produksjon av fornybar energi
Fagsjef: Hans Habbestad hans.habbestad@nek.no

• FG4: Elektriske installasjoner i Ex- og Maritime områder
Eksempler på komiteer er  NK 18, NK 31 og NK 80 som alle er orientert mot installasjoner på skip og faste og flyttbare olje- og gassinstallasjoner
Fagsjef: Arild Røed arild.roed@nek.no

• FG5: Elektroniske apparater og EMC
Eksempler på komiteer er NK 13, NK 22, NK 25/205/215 og NK 108, som alle er orientert mot elektroniske apparater
Fagsjef: Per Magne Tveiten per.tveiten@nek.no

Kontaktinformasjon

Strandveien 18 - Postboks 280,
N-1326 Lysaker
67 83 31 00 / nek@nek.no

Sist oppdatert: 2014-01-22