EU direktiver og normer

I EU er det utarbeidet en rekke direktiver som har betydning for næringslivet. Vi har her tatt inn linker til flere norske og internasjonale oversikter over EU-direkiv.

Internasjonalt
EUs oversikt over direktiver med link til harmoniserte normer

I tillegg finnes det direktiv som ikke er utarbeidet etter "new approach" prinsippene, for eksempel Marine Equipment Directive.

Norsk
Enterprise Europe Network, foreligger ytterligere  EU/EØS informasjon. 

EUs Official Journal er nøkkelen til all regulering. For at de overordede beslutningene skal være gyldige må de formelt være bekjentgjort, og dette skjer i "OJ" dvs "L versjonen". Det finnes også  litt lavere i dokumentstrukturen viktig informasjon som ikke kommer i OJ.

Lenken øverst i avsnittet går til toppnivå for EURLEX, og vi velger også å legge en direketelenke til en side med browse- og søke-funksjon:
EUR-Lex Official Journal.

Fra EUR-Lex:
"The Official Journal of the European Union (OJ) is the only periodical published every working day in all official languages of the European Union (EU). It consists of two related series (L for legislation and C for information and notices) and a supplement (S for public procurement). There is also an electronic section to the C series, known as the OJ C E. Documents published in the OJ C E are only published electronically."

Sist oppdatert: 2014-01-31