Markedsområder

Standard Norge har delt makedsaktiviteten i tre markedsområder. Om du har spørsmål som gjelder et konkret område, for eksempel om du har en idé eller et forslag til nytt prosjekt, er du velkommen til å ta direkte kontakt med markedsdirektøren eller én av våre markedssjefer. Er du i tvil om hvem du skal kontakte, kan du ringe sentralbordet vårt. Ønsker du å kjøpe standarder, vil vårt sentralbord sette deg i kontakt med en av selgerne i Standard Online AS.

Jacob Mehus

Ledelse

Standard Norges markedsavdeling ledes av markedsdirektør Jacob Mehus, som kan kontaktes på jme@standard.no eller telefon 67 83 86 52. For tiden fungerer Jacob Mehus som adm. dir. i Standard Online, og Christian Holthe fungerer som markedsdirektør.

 
Ingvild G. Mathisen

Bygg, anlegg og eiendom (BAE)

Standardisering innenfor BAE er omfattende, og NS 3420 er blant de mest kjente standardene. Ellers er også standarder for konstruksjonsteknikk med betong, stål, aluminium, tre og standarder innenfor akustikk, støy og vibrasjoner, byggautomatisering, brannsikring, energibruk, varmesystemer, varmeisolering, innemiljø, ventilasjon, vannforsyning, sanitær- og avløpsteknikk, fasilitetsstyring og bygge- og anleggskontrakter, lagt til dette området.

Markedssjef er Ingvild G. Mathisen, som kan kontaktes på igm@standard.no eller telefon 67 83 86 69.

 
Christian Holthe

Samfunn, industri og petroleum

Dette markedsområdet omfatter aktiviteter innenfor tjenester, kvalitet, samsvarsvurdering, samfunnssikkerhet, universell utforming, miljø som ISO 14000-serien og miljødataprogrammet, mattrygghet, fiskeoppdrett, medisinsk utstyr, generell produktsikkerhet og forbrukerrettet standardisering.

Dette innebærer at standarder i ISO 9000-serien, regnskaps- og kontordokumentasjon og renhold ligger innenfor området. En strategiplan for hvordan standarder kan fremme prinsippene om universell utforming danner grunnlaget for arbeidet innenfor det området. Et standardiseringsprogram er under utarbeidelse på området samfunnssikkerhet.

Alt som skjer innenfor verkstedindustri, annen industrivirksomhet og all standardisering innenfor petroleumssektorens ansvarsområde, dekkes av dette området. Eksempler kan være ATEX (eksplosjonsfarlige områder), overflatebehandling, emballasje og alle aktiviteter offshore og tilhørende landanlegg.

Aktivitetene innenfor petroleum styres av et bransjeoppnevnt sektorstyre og ledes daglig av en prosjektleder. Bransjen baserer seg på internasjonale standarder og påvirker disse gjennom et aktivt engasjement. NORSOK-standardene definerer det nødvendige norske avviket/tillegget, samt behandler områder som ikke dekkes av internasjonale standarder.

Markedssjef er Christian Holthe, som kan kontaktes på cho@standard.no eller telefon 67 83 86 31. For tiden fungerer Christian Holthe som markedsdirektør i stedet for Jacob Mehus som fungerer som adm. dir. i Standard Online.

Jacob Mehus

Informasjonsteknologi (IT)

Området omfatter alle typer standardisering relatert til IT og kommunikasjon. Det være seg alt fra utforming av kredittkort til geografisk informasjonsteknologi.

Markedssjef er Jacob Mehus, som kan kontaktes på jme@standard.no eller telefon 67 83 86 52.

Sist oppdatert: 2014-01-28