Sommerjobb og masteroppgave

Standard Norge tilbyr sommerjobb for studenter ved bachelor- og masterprogram innenfor teknologiske fag. Vi kan også bistå som veiledere i masteroppgaver eller andre studentoppgaver.

Sommerjobb
En sommerjobb i Standard Norge vil gi deg innsikt i standardiseringsprosessen, hvordan standardene er bygget opp og hvordan de brukes. Du vil også få innsyn i de internasjonale nettverkene (CEN og ISO) som Standard Norge er en del av.

Vi kan tilby et trivelig arbeidsmiljø med kompetente og dedikerte medarbeidere. Vi ansetter 1-2 sommervikarer pr. år i ca. 8 uker.

Ved å jobbe med standardisering kommer du i kontakt med ulike ekspert- og fagmiljøer nasjonalt og internasjonalt, blir oppdatert om de siste teknologiske nyvinninger og opplever hvordan forskningsresultater kommer til praktisk nytte gjennom nye løsninger. Studenter som har hatt sommerjobb hos oss, synes det er motiverende å få anledning til å jobbe med standarder innenfor eget fagområde.

Aktuelle arbeidsoppgaver
Arbeidsoppgavene for en sommervikar kan være

  1. vurdere aktualiteten av standarder gjennom faglige vurderinger og søk i nasjonale og internasjonale databaser
  2. NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner - sjekk av normative referanser
  3. bistå i forbindelse med utviklingen av en utførelsesstandard for trekonstruksjoner.
  4. oppdatere og kvalitetssikre fagsider på nettet
  5. utarbeide dokumentasjon som kan danne grunnlag for revisjon av Eurokodene
  6. oppdatering av termbasen Snorre

Du må kunne bruke Excel og Word, og beherske norsk og engelsk godt. Vi er åpne for å tilpasse arbeidsoppgavene til søkernes faglige bakgrunn.

Masteroppgave
Standard Norge er åpen for at prosjekt-, bachelor og masteroppgaver kan skrives hos oss, og vi kan tilby veiledning når det tas tak i problemstillinger som er relevante for oss.

Aktuelle problemstillinger kan være

  1. Forholdet mellom innovasjon og standardisering
  2. Standardiseringens rolle i samfunnet
  3. Implementering av en standard og bruken av den

Kontaktinformasjon
Personalsjef Tone B. Koranda, 67 83 86 40
Avdelingssjef Jack Grimsrud, 67 83 86 24

Skriftlig søknad med CV kan sendes per e-post til Tone eller Jack.

Sist oppdatert: 2014-01-23