Komitéer - Norsk Elektroteknisk Komite


Nummer Tittel
NEK/NK 1 Terminologi
NEK/NK 2 Roterende maskiner
NEK/NK 3/16 Dokumentasjon, symboler og klemmemerking
NEK/NK 4 Vannturbiner
NEK/NK 5 Dampturbiner
NEK/NK 7 Liner for luftledninger
NEK/NK 8 Elektriske overførings- og distribusjonssystemer
NEK/NK 9 Elektrisk utstyr for baner
NEK/NK 10 Væsker og gasser for elektrotekniske anvendelser
NEK/NK 11 Luftledninger
NEK/NK 13 Måleinstrumenter
NEK/NK 14 Transformatorer
NEK/NK 15 Isolasjonsmaterialer og -systemer
NEK/NK 16 Klemmemerking
NEK/NK 17 Brytere
NEK/NK 17A+C Høyspenningsbrytere og -fordelingsanlegg
NEK/NK 17B Lavspenningsbrytere
NEK/NK 17D Lavspennings fordelingsanlegg
NEK/NK 18 Elektriske installasjoner om bord i skip og flyttbare og faste innretninger i petroleumsvirksomheten
NEK/NK 18A Skipskabler
NEK/NK 20 Elektriske kabler
NEK/NK 21 Akkumulatorer
NEK/NK 21A Alkaliske sekundærbatterier og -celler
NEK/NK 22 Kraftelektronikk
NEK/NK 23 Installasjonsmateriell
NEK/NK 23A/213 Kablingssystemer
NEK/NK 23B+C Plugger, stikkontakter og brytere
NEK/NK 23E Jordfeilbrytere og automatsikringer
NEK/NK 23G Apparatkontakter
NEK/NK 23H Industrikontakter og plugger
NEK/NK 25 Bokstavsymboler
NEK/NK 25/205/215 ISO/IEC/CLC Sammenkobling av IT-utstyr
NEK/NK 26 Elektrisk sveising
NEK/NK 27 Industriell elektrovarme
NEK/NK 28 Koordinasjon av isolasjon
NEK/NK 29 Elektroakustikk
NEK/NK 31 Elektrisk utstyr for eksplosjonsfarlige områder
NEK/NK 32 Sikringer
NEK/NK 33 Kondensatorer for kraftsystemer
NEK/NK 34 Lamper og tilhørende utstyr
NEK/NK 35 Tørrelementer og batterier
NEK/NK 36 Isolatorer
NEK/NK 37 Overspenningsavledere
NEK/NK 38 Måletransformatorer
NEK/NK 39 Elektronrør
NEK/NK 40 Kondensatorer og motstander for elektronisk utstyr
NEK/NK 42 Høyspennings prøveteknikk
NEK/NK 44 Elektrisk utstyr for maskiner i industrien
NEK/NK 45 Måleinstrumenter brukt i forbindelse med ioniserende stråling
NEK/NK 46 Kabler, ledninger og bølgeledere for telekommunikasjonsutsyr
NEK/NK 46C LF-kabler og ledninger
NEK/NK 47 Halvlederinnretninger og integrerte kretser
NEK/NK 48 Elektromekaniske komponenter for elektronisk utstyr
NEK/NK 49 Piezoelektriske krystaller og tilhørende utstyr
NEK/NK 51 Magnetiske komponenter og ferritmaterialer
NEK/NK 55 Vikletråd
NEK/NK 56 Pålitelighet
NEK/NK 57 Telekontroll for kraftsystemer
NEK/NK 59 Funksjonsprøving av elektriske apparater for hjemmebruk
NEK/NK 59A Oppvaskmaskiner
NEK/NK 59C Apparater for oppvarming
NEK/NK 59D Apparater for klesvask
NEK/NK 59F Gulvbehandlingsmaskiner
NEK/NK 59K Koke- og stekeapparater og mikrobølgeovner
NEK/NK 59L Små husholdningsapparater
NEK/NK 59M Elektriske kjøle- og fryseapparater
NEK/NK 59X Forbrukerinformasjon om elektriske bruksapparater
NEK/NK 61 Elektriske bruksapparaters sikkerhet
NEK/NK 61B Mikrobølgeovner
NEK/NK 61C Kjøleskap o.l.
NEK/NK 61D Apparater for luftkondisjonering
NEK/NK 61E Storkjøkkenapparater o.l.
NEK/NK 61H Landbruksapparater
NEK/NK 61J Rengjøringsapparater for industrielt bruk
NEK/NK 62 Elektrisk utstyr for medisinsk bruk
NEK/NK 62A+D Fellesaspekter for elektromedisinsk utstyr
NEK/NK 62B+C Utstyr for røntgen, høyenergistråling og nukleærmedisin
NEK/NK 64 Bygningsinstallasjoner
NEK/NK 65 Prosessinstrumentering og -automatisering
NEK/NK 66 Elektronisk måleutstyr
NEK/NK 68 Magnetiske legeringer og stål
NEK/NK 69 Elbiler for offentlig vei
NEK/NK 70 Beskyttende kapsling
NEK/NK 72 Automatiske kontrollorganer for el-apparater for bruk i hjemmet og i lignende omgivelser
NEK/NK 73 Kortslutningsstrømmer
NEK/NK 76 Laserutstyr
NEK/NK 77 Elektromagnetisk Kompatibilitet (EMC)
NEK/NK 78 Utstyr for arbeid under spenning
NEK/NK 79 Alarmsystemer
NEK/NK 80 Navigasjonsinstrumenter
NEK/NK 81 Vern mot lynskader
NEK/NK 82 Fotovoltaiske Solenergisystemer
NEK/NK 85 Måleutstyr for elektromagnetiske strørrelser
NEK/NK 86 Fiberoptikk
NEK/NK 87 Ultralyd
NEK/NK 88 Vindkraftverk
NEK/NK 89 Brannprøving
NEK/NK 90 Superledning
NEK/NK 91 Elektronisk Monteringsteknikk
NEK/NK 93 Data-assistert konstruksjon
NEK/NK 94/95 Elektriske Releer
NEK/NK 95 Målende releer og beskyttelsesutstyr
NEK/NK 96 Små krafttransformatorer og reaktorer og spesielle transformatorer og reaktorer
NEK/NK 97 Lufthavninstallasjoner for banelys
NEK/NK 99 Teknisk utførelse og sikkerhet i høyspenningsanlegg
NEK/NK 100/209 Kabelsystemer for lyd, bilde og mulitimedia signaler
NEK/NK 101 Statisk elektrisitet
NEK/NK 103 Senderutstyr for radiokommunikasjon
NEK/NK 104 Miljøforhold, klassifikasjon og prøvingsmetoder
NEK/NK 105 Brenselceller
NEK/NK 106 Elektromagnetisk felteksponering
NEK/NK 107 Prosesstyring av systemer og utstyr for flyelektronikk
NEK/NK 108 Elektroniske bruksapparaters sikkerhet
NEK/NK 109 Koordinasjon av isolasjon i lavspenningsutstyr
NEK/NK 110 Flatskjermutstyr
NEK/NK 111 Miljø
NEK/NK 112 Elektriske isolasjonssystemer
NEK/NK 113 Nanoteknologi
NEK/NK 114 Marin energi - bølge og tidevannsgeneratorer
NEK/NK 115 Likespenningsoverføringer over 100 kV
NEK/NK 116 Elektrisk håndverktøy
NEK/NK 117 Termisk elektrisk solkraft
NEK/NK 118 Smart Grid brukergrensesnitt
NEK/NK 119 Trykket elektronikk
NEK/NK 120 Elektriske energilagringssystemer
NEK/NK 204 Sikkerhet ved utstyr for elektrostatisk overflatebehandling
NEK/NK 205 Elektronikksystemer for hjem og bygninger
NEK/NK 206 Forbrukerutstyr og systemer for underholdning og informasjon
NEK/NK 209 Kabelsystemer for TV- og radiosignaler
NEK/NK 210 Elektromagnetisk Kompatibilitet, EMC
NEK/NK 215 Elektrotekniske aspekter ved telecom. utstyr
NEK/NK 216 Gassdetektorer for bruk i hjem og tilsvarende omgivelser
NEK/NK 218 Kvalifisering av elentreprenører
NEK/NK 219 Kompetanse til inspeksjonsorgan
NEK/NK 301 Tilknytning av lavspenningsinstallasjoner til distribusjonsnett
NEK/NK IECQ-CECC Komponentsertifisering (elektronikk)
NEK/NK CERT Produktsertifisering
NEK/NK EMC Elektromagnetisk Kompatibilitet (EMC)
NEK/NK BTTF/116-2 Alkolås for motorkjøretøyer