Arbeidsprogram for nasjonalt utviklet Norsk Standard

Som et tiltak for bedre informasjon til markedet vil Standard Norge fra og med 2014 kvartalsvis publisere en statusoversikt på nett over utvikling av Norsk Standard (NS).

Oversikten viser hvor i utviklingsarbeidet den enkelte standard befinner seg. Vi skiller på om standarden er under utvikling i komité, på nasjonal høring eller ferdig publisert. I de tilfellene der standarden bygger på en internasjonal eller et annet lands nasjonale standard er dette angitt i oversikten.

For mer informasjon om de ulike standardene, ta kontakt med ansvarlig prosjektleder.

Det publiseres også en samlet oversikt over alle standardiseringsprosjekter, både nasjonale, europeiske (CEN) og internasjonale (ISO). Se egen oversikt over "Forslag og nye standarder".

Sist oppdatert: 2014-01-13