IEC-publikasjoner

IEC utvikler og publiserer internasjonale elektrotekniske publikasjoner, de fleste to-språklige (engelsk og fransk). IEC-publikasjonene er anerkjent og brukes på ulike nivåer i over 100 land. Spesielt i Europa har IECs publikasjoner sterkt gjennomslag og legges ofte til grunn for harmoniserte Europanormer (EN).

IEC ble grunnlagt i 1906 og har 72 medlemsland (jan. 2009). I tillegg er 83 land med i "IEC Affiliate Country Programme" hvor de får tilgang til IEC-publikasjonene uten at de er medlemmer. Medlemmene er de nasjonale elektrotekniske komiteer (nasjonalkomiteene), som er representative for alle interesseparter innenfor elektroteknikk og tilknyttede fagområder i det enkelte medlemsland. Organisasjonen er "non-governmental" og har hovedkontor i Geneve. Sammen representerer medlemslandene 85 % av verdens befolkning og produksjon av mer enn 95 % av verdens elektriske energi.

IECs styrende organer er Council, Council Board, Standardization Management Board og Conformity Assessment Board. Det tekniske arbeidet gjøres i et stort antall komiteer og arbeidgrupper, til sammen ca. 1000.

Prosessen frem til en godkjent internasjonal norm bygger på konsensus og formell votering. En viktig del av arbeidet gjelder revisjon og oppdatering av eksisterende IEC-normer i takt med den tekniske utvikling. IECs katalog lister ca. 5200 publikasjoner.

Sist oppdatert: 2013-11-22