Norsk elektroteknisk norm

Norsk Elektroteknisk Komite fastsetter elektrotekniske normer (standarder) i Norge. Dette dreier seg i hovedsak Europanormer og internasjonale publikasjoner, men også nasjonalt utarbeidede normer.

Europanormer (EN)
Norge er som medlem av den europeiske standardiseringsorganisasjonen CENELEC, forpliktet til å implementere alle Europanormer fra CENELEC som norske elektrotekniske normer (NEK EN).

Internasjonale elektrotekniske publikasjoner fra IEC
Vi er ikke forpliktet til å fastsette IEC-publikasjoner som NEK-normer.

Tilbaketrekking av standarder
NEK trekker tilbake standarder som ikke lenger skal gjelde. Tilbaketrekking kan skje fordi standarder blir avløst av nye utgaver eller fordi innholdet ikke lenger er aktuelt.

Tittelen på NEK-standarder
Alle NEK-standarder består av en bokstavkode og tallrekke (vanligvis 5 siffer).

  • NEK - Standard som er utviklet i Norge ( f.eks. NEK 144)
  • NEK-EN - Standard som er utviklet i Europa (CENELEC), ofte basert på en internasjonal IEC-standard og deretter fastsatt som NEK-standard (f.eks. NEK EN 60204-1)
  • NEK IEC - Internasjonal standard, IEC, som er fastsatt som NEK-standard (f.eks. NEK IEC 61892-1)

Katalog over norske elektrotekniske normer og publikasjoner kan lastes ned fra Norsk Elektroteknisk Komite, eller du kan bestille den hos Standard Online.

Sist oppdatert: 2013-12-06