Standardisering fremmer handel og produktivitet

25 prosent av produktivitetsveksten de siste femti år er knyttet til økt standardisering. I Norge kan standarder bidra til nesten fem milliarder kroner årlig i økt brutto nasjonalprodukt (BNP), og over to milliarder kroner i økt eksport de neste årene, viser en ny rapport fra Menon Economics, som har sett på den makroøkonomiske effekten av standardisering i Norden og Nederland.

Publisert
Containere på skip
Foto: Istock

– Norge har en liten og åpen økonomi. Her har vi spesielt god nytte av standarder, fordi det fjerner handelsbarrierer og gir enklere tilgang til nye markeder. Med økt digitalisering og et EU som knytter mye av sin nye regulering opp mot Europeiske standarder, ser vi at standarder få en enda viktigere rolle i tiden fremover, sier Jacob Mehus, administrerende direktør i Standard Norge.

Verdien av standarder

Menon Economics har sett på sammenhengen mellom standardisering, produktivitetsvekst og handel i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Island og Nederland. I dag genererer hver sysselsatt dobbelt så mye verdi som i 1970. En fjerdedel av denne produktivitetsveksten tilskrives økt standardisering. Det tilsvarer 100 euro per ansatt per år. I tillegg er ni prosent av siste 25 år vekst i eksport knyttet til økt standardisering.

– Standarder spiller en avgjørende rolle i moderne økonomier. De er viktige for internasjonal handel, fremmer innovasjon, muliggjør økt kompatibilitet, forbedrer kvalitetssikring og fremmer rettferdig konkurranse. Bruk av standarder gir fordeler både for den enkelte bedrift og for samfunnet, sier Øyvind Vennerød, senioranalytiker i Menon Economics.

Dersom vi i Norge opprettholder dagens bruk av standarder, kan de bidra til 4,8 milliarder kroner hvert år i økt brutto nasjonalprodukt, og 2,1 milliarder kroner i årlig økt eksport. Økt standardisering vil gi et enda større positive bidrag på både produktivitet og handel.

Hele samfunnet vinner på økt standardisering

Verdien av standarder går langt utover det hver enkelt bedrift betaler og får igjen. Studien fremhever at standarder har en positiv effekt på blant annet sikkerhet på arbeidsplassen, rettigheter for forbrukere og beskyttelse av natur og miljø. Reguleringer som kan vise til utbredte standarder, krever mindre detaljering og kontinuerlig oppdatering.

– Dette er et nyttig innspill til norske myndigheter og beslutningstakere. EU har allerede gjort bruken av standarder til en viktig del av sin grønne giv. Å støtte opp om arbeidet med videreutvikling av norske og europeiske standarder, er viktige bidrag til handel og vekst, men også bærekraftig omstilling, sier Mehus.

Om studien

Studien ble gjennomført i 2023 av Menon Economics, på vegne av de seks standardiseringsorganisasjonene Swedish Institute for Standards (SIS), Danish Standards (DN), Standards Norway (SN), Finnish Standards Association (SFS), Icelandic Standards (IST) og the Netherlands Standardisation Institute (NEN). Menon er analyse- og konsulentselskap, som opererer i grenseflatene mellom økonomi, politikk og marked.

Les mer og last ned rapporten