Bærekraftige arrangementer – ISO 20121

Den internasjonale standarden for bærekraftige arrangementer, ISO 20121, tilbyr veiledning og beste praksis for å administrere arrangementer av alle størrelser. Standarden tar hensyn til både økonomi, miljø og samfunn.

Fotballstadion
Foto: Pixabay

Standarden er fastsatt som Norsk Standard, og dens fulle navn er NS-ISO 20121 Ledelsessystemer for bærekraftige arrangementer - Krav og veiledning.

Bidrar til å håndtere risikoer

I dagens arrangementstyring er satsingen på bærekraft avgjørende. Konferanser, konserter, sportsbegivenheter, utstillinger, festivaler og andre arrangementer er i utgangspunktet positive tiltak. Men mye skal organiseres, og det er alltid en risiko for at arrangementer kan ha en negativ påvirkning på økonomien i prosjektet, miljø eller menneskene som er involvert. ISO 20121 bidrar til å håndtere disse risikoene på en ansvarlig måte og veileder organisasjoner mot praksiser som er mer etiske, miljøvennlige og samfunnsbevisste.

ISO 20121 gjelder for enhver organisasjon eller enkeltperson, inkludert leverandører og arrangementsledere, og gjelder alle typer arrangementer, inkludert utstillinger, idrettskonkurranser og konserter.

Fordeler ved å innføre standarden

 • Reduserer miljøpåvirkningen fra arrangementer
 • Fremmer en helhetlig tilnærming til bærekraft, med tanke på økonomiske, miljømessige og sosiale konsekvenser
 • Forbedrer engasjementet og tilfredsheten til interessenter
 • Styrker organisasjonens omdømme og merkeverdi
 • Tilbyr fleksible veier for samsvarsvurdering, tilpasset organisasjoner av alle størrelser

Kan brukes for å bevise samsvar

ISO 20121 tilbyr ulike metoder for å vise samsvarsvurdering, inkludert selvdeklarasjon, leverandørvalidering og tredjeparts sertifisering, noe som gjør bærekraftige praksiser oppnåelige for alle organisasjoner, spesielt små og mellomstore bedrifter som møter sertifiseringskostnader.

Kan brukes sammen med andre ledelsessystemer

Standarden er utviklet for å kunne bli integrert i organisasjonens eksisterende ledelsesprosesser, som for eksempel ISO 14001 for miljøledelse og ISO 9001 for kvalitetsledelse.

Relevante standarder

Se alle produkter

Kontaktpersoner

 • Lars Erik Jensen

  Lars Erik Jensen

  Fag- og personalleder, Team samferdsel, logistikk og digitalisering 926 60 390
 • Emanuela Rokke

  Emanuela Rokke

  Leder markedsutvikling, Team samferdsel, logistikk og digitalisering 994 98 028
 • Salg / Sales

  Ta kontakt for informasjon om våre produkter og tjenester +47 67 83 87 00