Om oss

Standardiseringen i Norge består av fem organisasjoner, ett salgs- og markedsføringsselskap, ett IT-selskap og tre organisasjoner som jobber med å utvikle standarder innenfor sine fagområder. Standard Norge er den største med ca. 80 medarbeidere og er utgiver av Norsk Standard.

Dette nettstedet omfatter Standard Norge og Standard Online AS.

Standard Norge

Standard Norge har ansvar for standardiseringsoppgaver på alle områder unntatt elektro og telestandardisering. Standard Norge har enerett på å fastsette og utgi Norsk Standard, og er det norske medlemmet i CEN og ISO.

Standard Online AS

Standard Online er standardiseringens felles salgsselskap og kundefront. Selskapet eies av Standard Norge og Norsk Elektroteknisk Komite. Standard Online er leverandør av standarder, normer og relaterte produkter til hele det norske samfunn, men hovedmålgruppene er bedrifter, offentlig sektor og utdanningsinstitusjoner. 

Standard Online AS har mange års erfaring med kurs og konferanser og holder hvert år ca. 160 kurs fordelt på en rekke fagområder innenfor standardiseringen. Standard Online tilbyr også rådgivningstjenester innenfor en rekke ISO- og NS-standarder. 

Standards Digital

Standards Digital er et IT-selskap som hovedsakelig eies av Standards Norway (SN). Selskapet har cirka 35 ansatte på sine kontorer i Norge og Latvia. De leverer kostnadseffektive, universelle digitale løsninger som lisensierte tjenester for standardiseringsmarkedet, og for både offentlig og privat sektor.

Løsningene er utformet for å optimalisere og kvalitetssikre levetiden til standarder, inkludert markedsføring og distribusjon av dokumenter. For mer informasjon om produktene og tjenestene gå til Standards Digital